Projekt podwyżki już gotowy

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańców Rejowca Fabrycznego od lipca czeka podwyżka opłat za odbiór i wywóz śmieci. I to niemała.

Od stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości (lub 45 zł od mieszkańca, jeśli śmieci nie są zbierane w sposób selektywny). W ubiegłym roku przychody z tytułu „opłaty śmieciowej” wyniosły 774 267,53 zł, natomiast koszty utrzymania systemu 783 520,29 zł (z tego 756 511,29 zł kosztował odbiór i zagospodarowanie odpadów, 13 500 zł – wynagrodzenia i pochodne, 13 509 zł – koszty edukacji ekologicznej). Do systemu trzeba było więc dopłacić, a w tym roku ta „dziura” robi się o wiele głębsza. Na najbliższej sesji stanie więc projekt uchwały o podwyżce cen śmieci.

– Opłata „śmieciowa” w wysokości 20 zł miesięcznie od mieszkańca była skalkulowana przy cenie odbioru i zagospodarowania jednej tony odpadów komunalnych wynoszącej 648 zł (brutto), a od 1 kwietnia 2023 r. ta stawka wzrosła o ok. 20%, do kwoty 777 zł (brutto). Wynika to z kilku czynników: ze wzrostu płacy minimalnej, ceny paliwa, a także ceny przyjęcia odpadów komunalnych przez Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych (MPGK Sp. z o.o. w Chełmie).

Z kolei cena za przyjęcie tony niesegregowanych odpadów komunalnych w ZPOK w Chełmie wzrosła od 1 stycznia tego roku o blisko 70% (z 350 zł do 590 zł netto). W związku z tym nasz system nie bilansuje się coraz bardziej – tłumaczą władze miasta. – Dla pokrycia różnicy wymagane byłoby podwyższenie stawki opłaty za śmieci do ok. 30 zł miesięcznie od mieszkańca, ale mamy nadzieję, że mieszkańcy miasta poprawią poziom segregacji, co przełoży się na mniejsze koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mając to na względzie, zaproponowana pod obrady Rady Miasta wysokość opłaty od 1 lipca br. wyniesie 25 zł miesięcznie od mieszkańca – informują władze miasta.

Z przygotowanej przez urzędników analizy funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Rejowcu Fabrycznym wynika, że aż 40% odpadów wyrzucanych przez mieszkańców stanowiły odpady zmieszane (w ubiegłym roku na 1 143,56 ton było ich ponad 450 ton). Dobra wiadomość płynąca z analizy jest taka, że rejowczanie produkują mniej śmieci – w 2022 było to 1 143,56 t odpadów, a w 2021 roku – 1 237,66 t.

W 2022 roku każdy objęty deklaracją mieszkaniec miasta wytworzył 350 kg odpadów (w 2021 roku – 378 kg). W ogólnej masie odebranych w 2022 roku od mieszkańców śmieci oprócz wspomnianych odpadów zmieszanych (40%), ponad 21% (245 t) stanowiły odpady ulegające biodegradacji („zielone” – skoszone trawy itp.), a tylko pozostałe 39% plastik, metale, papier i szkło. (w)