Projekty budżetów pełne wyrzeczeń

Mniejsze niż w tym roku dochody i wydatki przewidują projekty przyszłorocznych budżetów miasta Świdnik i powiatu świdnickiego. Włodarze obydwu samorządów liczą jednak, że w ciągu roku pojawią się możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy.

Projekt budżetu miasta Świdnik na przyszły rok zakłada, że dochody gminy wyniosą 166 844 860,12 zł (w tym bieżące – 157 129 344,72 zł i majątkowe 9 715 515,40 zł), co oznacza, że w porównaniu do budżetu z 2021 r. będą o 35 mln zł niższe. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej, na zmniejszenie dochodów gminy w 2022 r. ma wpływ mniejsza, w porównaniu do 2021 r., o ponad 22 mln zł kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu „500 plus”). Przypomnijmy, że od 1 czerwca wypłatę świadczeń od samorządów przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na niższe dochody bieżące gminy wpływ ma również to, iż w programie „Polski Ład” zmieniono konstrukcję podatku PIT. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. oszacowano na poziomie 37 432 552 zł, czyli o ponad 3 mln zł mniej niż w roku 2021. Mniejsze od tegorocznych będą również środki unijne.

Wydatki miasta zaplanowano w kwocie 193 682 528,98 zł (wydatki bieżące – 156 872 453,58 zł i wydatki majątkowe – 36 810 075,40 zł). W porównaniu do tego roku to o 49,8 mln zł mniej. Deficyt w kwocie ok. 26 mln zł zostanie pokryty z wolnych środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz z emisji obligacji.

– Budżet tak jak w poprzednim roku jest prorozwojowy i inwestycyjny, choć w kolejnym pandemicznym roku jego ułożenie nie było łatwe. Udało się, ale nie obyło się bez wyrzeczeń. Najważniejsze inwestycje, jakie chcielibyśmy zrealizować to modernizacja targowiska z budową farmy fotowoltaicznej, budowa hali sportowej przy SP nr 3, modernizacja basenu i hali sportowej w SP nr 5, a także budowa wielu ulic. Przygotowujemy się do działań w celu rozpoczęcia budowy Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju. Oczywiście nie zapominamy o oświacie, sporcie i sprawach społecznych. Liczymy, że w ciągu roku będziemy zwiększać ten budżet środkami zewnętrznymi. Rząd zapowiada, że w zamian za „ubytki” w budżetach, wywołane zmianą systemu podatkowego, samorządy będą otrzymywać subwencję wyrównawczą z możliwością przeznaczenia na dowolny cel – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika.

Na oświatę i wychowanie UM Świdnik wyda w przyszłym roku ponad 57 mln zł, na ochronę zdrowia 1,6 mln zł i ponad 9 mln zł na pomoc społeczną, na gospodarkę odpadami komunalnymi prawie 12,5 mln zł, na oczyszczanie miasta 1,5 mln zł, na oświetlenie placów, ulic i chodników – 1,7 mln zł. Niespełna 5 mln zł miasto przeznaczy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ponad 17 mln zł na sport.

Na zadania majątkowe, w tym inwestycje, miasto przeznaczy w przyszłym roku kwotę ok. 37 mln zł. To o ponad 35 mln zł mniej niż w tym roku. Ponad połowę, ok. 20 mln zł zaplanowano na realizację inwestycji drogowych. Najważniejsze z nich to budowa ul. Działkowca (4 mln zł), Drewnianej (8 mln zł), Wiejskiej (546 tys., zł), Witosa (1,2 mln zł), Kopera (425 tys. zł). Przewidziano także wykonanie projektów budowy dla kilku ulic.

W planie ujęto także m.in. budowę infrastruktury pieszo-rowerowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka (50 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej (150 tys. zł) oraz modernizację parkingu przy ul. Kosynierów (250 tys. zł), budowę zatok przystankowych przy ul. Wyszyńskiego i Niepodległości (150 tys. zł) oraz budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej (1,5 mln).

Powiat też z planem

Finansowe założenia na rok 2022 opracowało również Starostwo Powiatowe w Świdniku. Projekt budżetu Powiatu Świdnickiego po stronie dochodów zamyka kwotą 88 649 322,55 zł, natomiast po stronie wydatków 94 537 895,21 zł.

– Szacujemy, że dochody będą niższe niż w roku obecnym o ok. 6 mln zł, co przełoży się na zmniejszenie wydatków. Kwota planowanego na rok 2022 deficytu to ok. 5,9 mln zł. Większa jego część – ponad 3,1 mln zł – pokryta zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych – mówi starosta świdnicki, Łukasz Reszka.

W przyszłym roku na inwestycje powiat zamierza przeznaczyć ponad 13,1 mln zł, o prawie 5 mln mniej niż w tym roku. Ok 3,5 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na drogi powiatowe, między innymi drogę Mełgiew-Kajetanówka, Siedliska – Marysin – Izdebno, na odcinku długości około 650 m oraz przejście dla pieszych na al. Lotników Polskich, łącznie z budową wzbudzanej sygnalizacji świetlnej. 1,3 mln zł zapisano na przebudowę parkingu przy przychodni przy al. Lotników Polskich 22, ponad 2 mln zł na rozbudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku. W planach jest także remont dachu Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Nasz Dom w Rybczewicach. Najbardziej kosztowna będzie rozbudowa budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku. Na ten cel zaplanowano 5 milionów złotych.

– Trzeba pamiętać, że jest to dopiero projekt budżetu – zaznacza starosta. – Wierzymy, że lista inwestycji wydłuży się o kolejne pozycje dzięki środkom, które uda się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Od początku kadencji przyjęliśmy strategię, w myśl której w początkowym projekcie budżetu zamieszczamy tylko te inwestycje, na które mamy zagwarantowane źródła współfinansowania. Projekt budżetu jest zmieniany praktycznie na każdej sesji, w związku z tym, jak tylko pozyskamy dodatkowe środki finansowe na nowe zadanie inwestycyjne to automatycznie na sesji jest ono wprowadzane do budżetu. Tak będzie np. w przypadku projektów współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. (w)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here