Promocja terenów inwestycyjnych

(31 sierpnia) Włodawę odwiedzili pracownicy lubelskiego urzędu marszałkowskiego, członkowie zespołu Biznes Lubelskie, specjalizujący się w pozyskiwaniu inwestorów i promowaniu przedsiębiorczości w województwie lubelskim.

Celem wizyty było zaprezentowanie terenów inwestycyjnych Włodawy, które zostały zgłoszone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny te w najbliższym czasie zostaną umieszczone w ofercie terenów inwestycyjnych województwa lubelskiego, co zwiększy szanse na pozyskanie zewnętrznego inwestora w naszym mieście.

– Tereny zostały wysoko ocenione przez urzędników z Lublina. W trakcie spotkania rozmawialiśmy również o możliwościach włączenia prywatnych terenów do oferty inwestycyjnej – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Miejskie tereny inwestycyjne wraz z terenami, które lada chwila zostaną włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mają powierzchnię ponad 8 ha i zlokalizowane są w przemysłowej części miasta przy ul. Sybiraków. W przyszłości miasto planuje zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych. (-)