Przebudują ulicę Boya-Żeleńskiego

Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg na przebudowę odcinka ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Inwestycję wykona Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa z Lublin.


Chodzi o prawie 200-metrowy fragment między ulicami Elizy Orzeszkowej i Mikołaja Reja. Do przetargu stanęły dwie firmy. Obie zażyczyły sobie mniejszych kwot pieniędzy, aniżeli planował wydać ratusz, który przeznaczył na ten cel prawie 1,6 mln złotych brutto. Pruszkowski Strabag za wykonanie inwestycji chciał prawie 1,5 mln złotych, z kolei Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa – nieco ponad 1,4 mln złotych.

I właśnie ta druga firma zwyciężyła. „Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Wykonawca będzie musiał m.in.: rozebrać istniejącą konstrukcję jezdni, chodników i zjazdów; przebudować chodniki i zjazdy; przebudować odcinek sieci gazowej; zdemontować i zbudować nowe słupy oświetleniowe oraz zbudować nowe odcinki kanalizacji deszczowej. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 30 kwietnia przyszłego roku. GR