Przedszkolaki kochają swoje miasto

Wszyscy recytatorzy zostali nagrodzeni książkami i dyplomami

Przedszkole „Skrzacik” nr 64 po raz ósmy było gospodarzem i organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Poezji Dziecięcej „Kto czyta, ma piękne sny…”, w którym udział wzięły przedszkolaki z całego województwa.
Każdy z małych recytatorów, którzy w dniach 27-28 kwietnia pojawili się na scenie Pracowni Kultury Maki w DDK „Bronowice”, otrzymał drobny upominek: książkę i dyplom. W tym roku, tak jak i w latach ubiegłych, wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem małych artystów. Tegoroczną nowością był specjalny konkurs na wiersz o Lublinie, zorganizowany z okazji jubileuszu 700-lecia miasta.
– Na konkurs pt. „Tu Bystrzyca wartko płynie, pięknie żyje się w Lublinie” wpłynęły aż 22 utwory ułożone przez przedszkolaków samodzielnie, bądź z lekką pomocą rodziców i wychowawców. Dzieci prezentowały również utwory wybranych poetów dziecięcych – mówi Dorota Iwańska, dyrektor Przedszkola nr 64. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło siedemdziesięciu dziewięciu młodych recytatorów z całego województwa lubelskiego. – Co roku mamy bardzo zaangażowane dzieci, które chętnie się uczą wierszyków i lubią występować na scenie – dodaje pani dyrektor.
Czteroletnia Karolina Kołodyńska z Przedszkola nr 52 zajęła jedno z trzech pierwszych miejsc w konkursie na wiersz o Lublinie. Przygotowała utwór pt. „Cztery Pory roku w Lublinie”. Według niej: „Lublin jest wspaniały, jako miasto doskonały, są tu parki, kina, szkoły. człowiek żyje tu wesoły. Lublin jest ładniejszy latem, kiedy słońce świeci, gdy kwitną na dworze kwiaty i bawią się dzieci. Jesienią wszystkie dzieci złote liście zbierają, robią bukiety i mamusiom dają. Kiedy zima na swych sankach do Lublina wjedzie, przyjdą święta, śnieg napada i wesoło będzie. Tak więc Lublin jest wspaniały, w każdej porze roku. Chcę tu mieszkać, bo to miasto jest pełne uroku!” – recytowała Karolinka.
Szymona Szczepanika z Przedszkola nr 59 do konkursu przygotował tato. – „Lubelski koziołek na winogron się wspina, chce nam opowiedzieć 700 lat Lublina. Z handlu dawny Lublin słynie, przez który kręta Bystrzyca płynie, na Zamek królewski wielcy goście przybywali, nad sprawami miasta często debatowali. Brama Krakowska ważną rolę pełniła, dostępu do dawnego Lublina broniła. Kościół farny wysoko nad grodem się wznosi, swą wielkością do środka wszystkich ludzi prosi. Kto na Wieżę Trynitarską wysoko się wspina, może stamtąd obejrzeć panoramę Lublina. Do Koziego Grodu goście przybywajcie! Cebularze zajadajcie, Lublin podziwiajcie!” – recytował głośno Szymon. Dzieci nie tylko odważnie stawały na scenie, ale miały również ze sobą ilustrujące tekst wiersza rekwizyty: kolorowe baloniki, pluszowe maskotki czy oryginalne nakrycia głowy. Widać było, że występy sprawiają im wielką radość.(EM.K.)

Konkurs literacki dla dzieci „Tu Bystrzyca wartko płynie, pięknie żyje się w Lublinie”. Miejsce I ex aequo: Karolina Sereda (Przedszkole nr 50), „Z Babcią nad Bystrzycą”; Kalina Kołodyńska (Przedszkole nr 52), „Cztery pory roku w Lublinie”; Szymon Szczepanik (Przedszkole nr 59), „Moje miasto Lublin”.
Miejsce II ex aequo: Kajetan Kucharczyk (Przedszkole nr 22), „Wiersz o Lublinie”; Oliwia Pudło (Przedszkole nr 50), „Lublin piękny jest i basta!”; Hanna Sitko (Przedszkole nr 59), „O herbie Lublina”.
Miejsce III: Zofia Kępa (Przedszkole nr 54), „Nasz Lublin”.