Przegląd Piosenki Żołnierskiej

(12 listopada) W jubileuszowym X Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej uczestniczyło 13 zespołów, 7 solistów, 2 duety oraz trio z powiatów włodawskiego i chełmskiego oraz z Lublina. Liczba uczestników Przeglądu przekroczyła 150 osób. Organizatorem tej imprezy był Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Zarząd Powiatowy we Włodawie, Miasto Włodawa i Włodawski Dom Kultury.


Jury pracowało w składzie: Marian Lipczuk, Stanisław Chudziak, Andrzej Bisko.

Wyniki:
Soliści: I miejsce – Aleksandra Wołoszkiewicz z Sawina, II – Oliwia Żuk z Sawina, III – Jadwiga Kędzierawska.
Zespół do 3 osób: I miejsce – Duet Cecylia i Andrzej, II – Janina i Józef Zielińscy z Dubeczna.
Zespoły śpiewacze: I miejsce – Seniorki z Dubeczna, II – Wrzos z Sawina, III – Uczniowie Zespołu Szkół w Sawinie.
Wyróżnienie otrzymały Kresowianki z Włodawy.
Grand Prix otrzymał Zespół Męski z Dubeczna.
Wśród gości honorowych Przeglądu był m.in. wicemarszałek województwa Krzysztof Grabczuk. (r)