Przełamując bariery i przeciwności

 

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, obecnie na naszym globie żyje 1 miliard niepełnosprawnych. Oznacza to, że już co 7. człowiek na świecie walczy z codziennymi przeciwnościami, które wynikają z różnego rodzaju schorzeń. W ostatnich latach wiele mówi się o inwalidach i osobach niepełnosprawnych, o ich niezłomności w walce z ograniczeniami, słabościami, niejednokrotnie z cierpieniem. Pokazuje się ich walkę o niezależność, samodzielność, szacunek, godność. Prezentuje się ich talenty, zdolności, osiągnięcia i pasje.

Międzynarodowa Organizacja Pracy, po katastrofie górniczej w Belgii w 1956 r, ustanowiła Międzynarodowy Dzień Inwalidów. Uroczystość ta obchodzona jest wiosną jako symbol odradzającego się życia. W Polsce obchody organizowane są od 1959 roku przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów .

26 kwietnia 2018 r. uroczystość Międzynarodowego Dnia Inwalidy zorganizował Oddział Okręgowy PZERII w Lublinie w sali widowiskowej Caritas. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Lublin oraz ponad 140 osób niepełnosprawnych i seniorów. Imprezę uświetnił koncert w wykonaniu chóru „Bello Canto” z Domu Kultury Węglin oraz poetka Ryszarda Todys-Płonka, która recytowała własne wiersze. Na zakończenie wszyscy skorzystali z gorącego i słodkiego poczęstunku.

Ta uroczystość to nie tylko impreza okolicznościowa lecz wyzwanie wymagające wielu działań w przełamywaniu barier, działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym większą aktywność społeczną i poprawienie jakości ich życia. Miasto Lublin w 2018 roku przeznacza kwotę ponad 10,3 mln zł na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te będą przeznaczone na projekty wsparcia indywidualnego, realizację programu „Aktywny Samorząd”, dofinansowanie kosztów nauki, wsparcie organizacji pozarządowych, projektów aktywizacji zawodowej MUP oraz innych zadań aktywizujących osoby niepełnosprawne.

PZERII Oddział Okręgowy w Lublinie w 2018 r. organizuje spotkania integracyjne oraz „Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych” oraz 4-dniową wycieczkę do Wilna.

Uwaga: Imprezy dofinansowane ze środków PFRON

przez Prezydenta Miasta Lublin w drodze konkursu