Mniej przestępstw, komenda wzorcowa

(29 marca) Liczba przestępstw we Włodawskiem w ub.r. w porównaniu do poprzedniego spadła o 6,6%. To efekt dobrej pracy „menadżerskiej” komendantów policji – wcześniej insp. Mariusza Siegiedy i obecnie podinsp. Wioletty Pawluk. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2016 r. wyniosła 80,6%.

– W 2016 r. odnotowaliśmy wzrost wszczętych postępowań, a co najbardziej cieszy, znacznie podnieśliśmy liczbę przestępstw stwierdzonych – równocześnie poprawiliśmy aż o 20,1% wykrywalność przestępstw w kategorii przestępstw gospodarczych do poziomu 93,7% (średnia województwa wyniosła 79,2 %) – mówił w starostwie kom. Andrzej Wołos podczas środowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Jak wynika ze sprawozdania policyjnego, ub.r. zakończono ograniczeniem liczby przestępstw i wykroczeń. W tym czasie stwierdzono 269 przestępstw kryminalnych, przy 329 stwierdzonych rok wcześniej. Ich wykrywalność wyniosła „tylko” 62,9%. Wśród nich najwięcej odnotowano kradzieży (75 – o 16 mniej niż przed rokiem). Więcej o 1 było przestępstw z kategorii bójki i pobicia – 10. Przestępstwa korupcyjne były szczątkowe – odnotowano tylko takie dwa (przed rokiem 7). Utrzymuje się niska liczba zdarzeń narkotykowych – zanotowano ich 19 (przed rokiem 18). Zdecydowanie poprawiono aż o prawie 150% dynamikę wzrostu wartości mienia odzyskanego od sprawców przestępstw – było 100 tys. zł, teraz jest prawie 150 tys. zł.
Na drogach włodawskich również było bezpieczniej niż rok wcześniej. Co prawda liczba wypadków drogowych pozostała na tym samym poziomie, co przed rokiem (19), ale były „tylko” 3 ofiary śmiertelne, a rannych 22 (w 2015 odpowiednio – 4 i 27). Wśród głównych przyczyn wypadków policja wymienia: niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu i innemu kierującemu, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd.
Całkiem bezpiecznie było także w ubiegłym sezonie nad Jeziorem Białym i na całym Pojezierzu. – Zabezpieczenie sezonu turystycznego stanowi poważne wyzwanie dla naszej policji. Okuninka jest jednym z głównych centrów wypoczynku mieszkańców Lubelszczyzny. Szacuje się, iż na weekendy do Okuninki przyjeżdża nawet do 70-80 tysięcy ludzi. Celem zabezpieczenia pobytu takiej rzeszy turystów nad Jezioro Białe delegowaliśmy 9 policjantów oraz otrzymaliśmy wsparcie policjantów KMP Lublin i Oddziału Prewencji w liczbie 10 funkcjonariuszy. W minionym sezonie turystyczno-wypoczynkowym nie odnotowano przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym, tj. wymuszenia rozbójniczego, kradzieży samochodu itp. Nie stwierdzono także przypadku zgwałcenia oraz sprzedaży alkoholu nieletnim. Sternicy motorowodni wielokrotnie interweniowali wobec osób kąpiących się i pływających na różnym sprzęcie wodnym. Dzięki ich czujności, a także dużej dyspozycyjności nikt nie utonął. Był to duży sukces, ponieważ w poprzednich sezonach letnich były takie tragiczne w skutkach zdarzenia – mówił zastępca komendanta nadkom. Tomasz Patra.
– Sukcesy włodawskiej policji są oczywiste. Dlatego ocena pracy włodawskiej policji może być tylko jedna – bardzo, ale to bardzo pozytywna – podsumował starosta Andrzej Romańczuk. (gd)