Przeszli Drogą Światła

19 maja wierni z Sawina po raz piąty przeszli Drogą Światła. Wyjątkowe nabożeństwo, które wywodzi się z Włoch, nawiązuje do radości z faktu zmartwychwstania Jezusa.

Droga Światła to czternaście świetlnych stacji, przy których parafianie zatrzymują się, aby przeżywać tajemnice paschalne i przypomnieć sobie spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami, Matką Maryją aż do momentu Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Przechodząc ulicami Kościelną, Kątek, Chutecką i Krótką uczestnicy nabożeństwa słuchali mówiących o tym fragmentów Ewangelii.

Rozważania poszczególnych stacji w czasie sawińskiej Drogi Światła odczytywali: Katarzyna Abramik, Teresa Chlebio, Elżbieta Steć, Grażyna Kaniewska, Iwona Redko, Dawid Marczuk, Beata Gil, Hubert Wiciński, Anna Grzywna, Dorota Gmitruk, Katarzyna Szczablewska-Siwek, Katarzyna Kita, Elżbieta Duda, Dorota Żuk.

W modlitewnej procesji, w której wierni nieśli płonące świece, a której przewodził świetlisty krzyż, płonący paschał oraz figura Zmartwychwstałego Chrystusa, podążali miejscowi kapłani: ks. proboszcz Andrzej Doliński i ks. Tomasz Makara oraz gość ks. Stefan Misa. Po nabożeństwie uczestnicy Drogi Światła zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców ulic Krótkiej i Chuteckiej. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP w Sawinie. (reb)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here