Przewodniczący się nie stawiał, więc wymienili go

Radny Mariusz Sereda ze względu na epidemię i obawy przed koronawirusem od dawna nie uczestniczył w sesjach i komisjach Rady Gminy Kamień. Chciał, aby posiedzenia odbywały się zdalnie, ale tłumaczono mu, że na razie jest to technicznie to niemożliwe. W końcu radni uznali, że absencja radnego utrudnia pracę komisji budżetu i finansów, której był przewodniczącym. Pod jego nieobecność wybrali do pełnienia tej funkcji inną radną. – Nie po to nas wybrano, żebyśmy siedzieli w domach – argumentował jeden z radnych.

Sesje i posiedzenia Rady Gminy Kamień od lat urządzano w niewielkiej salce, na samym dole urzędu. Choć była ciasna, przed epidemią spotykali się tu na wspólnych obradach czasami i radni, i sołtysi. Po wybuchu epidemii takich wspólnych posiedzeń już nie organizowano, unikano zapraszania gości, a radnych w maseczkach rozsadzano jak najdalej od siebie.

Po jakimś czasie, aby miejsca było więcej i odległości pomiędzy radnymi większe, zdecydowano, że komisje będą organizowane w świetlicy w Strachosławiu, a sesje rady gminy, które muszą być transmitowane w świetlicy w Kamieniu. Tam też zainstalowano niezbędny do tego sprzęt. Od jakiegoś czasu jednak na posiedzeniach nie zjawiał się radny Mariusz Sereda, przewodniczący komisji budżetu i finansów (w komisji tej są też Agata Walczuk, Roman Kołtun, Ewelina Piątek).

Ostatnio problem absencji M. Seredy nabrzmiał i radni uznali, że miarka się przebrała. Okoliczności tej sprawy w szczegółach przybliżył na czwartkowej sesji (25 lutego) Zbigniew Czerwonka, przewodniczący Rady Gminy Kamień. Poinformował, że 19 lutego, na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, troje radnych wchodzących w skład komisji budżetu i finansów (radny Sereda był nieobecny), wystąpiło z propozycją zmiany przewodniczącego tej komisji.

Z tego względu wnieśli oni także projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kamień, ustalenia zakresu ich działania i składu komisji i zaproponowali wprowadzenie tego punktu na czwartkową sesję. Radni przez aklamację wyrazili na to zgodę. Czerwonka poinformował też, że radni wchodzący w skład komisji budżetu i finansów zaproponowali na nowego przewodniczącego Agatę Walczuk, a ona się na to zgodziła.

– Zanim udzielę głosu radnym tej komisji, którzy wystąpili z propozycją zmiany przewodniczącego, chcę powiedzieć, że radny Sereda nie bierze udziału w obradach rady gminy i posiedzeniach od dawna – mówił przewodniczący Czerwonka. – Ostatnio uczestniczył w posiedzeniach komisji w czerwcu.

Swoją nieobecność radny Sereda tłumaczył epidemią koronawirusa. Przypominam, że od czasu wystąpienia epidemii posiedzenia komisji rady gminy odbywały się w świetlicy wiejskiej w Strachosławiu, a sesje w sali posiedzeń urzędu gminy. Odbywały się one z zachowaniem wymagań sanitarnych. Radny Sereda mimo to nie przychodził na posiedzenia.

Dodatkowo zakwestionował odbywanie sesji w sali posiedzeń z uwagi na to, że znajduje się ona w piwnicy. Informował, że może uczestniczyć tylko w posiedzeniach zdalnych, bo takie prawo dają mu przepisy w związku z epidemią. Wielokrotnie informowałem go, że artykuł piętnasty ustawy covidowej dopuszcza możliwość organizowania posiedzeń organów gminy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest zdalnie, ale nie nakazuje takiego trybu. W dalszym ciągu podstawą są posiedzenia stacjonarne.

Na jednym z posiedzeń dyskutowano na ten temat i informatyk poinformował o braku możliwości wykonywania posiedzeń zdalnych z wykorzystaniem obecnego sprzętu, będącego w dyspozycji radnych oraz o kosztach, jakie gmina musiałby ponieść, aby zakupić i wdrożyć nowy sprzęt do przeprowadzania konferencji. Obecny system do głosowania działa tylko w formie stacjonarnej. W wyniku głosowania radni obecni na posiedzeniu opowiedzieli się za stacjonarnym obradowaniem zarówno na sesjach, jak i komisjach rady gminy.

Jednocześnie zdecydowali, że nowy sprzęt i oprogramowanie zostanie zakupione i zastosowane od następnej kadencji rady gminy. Z informacji, jakie uzyskałem obecnie, prawie wszystkie gminy powiatu chełmskiego odbywają posiedzenia w formie stacjonarnej. Decyzją wójta świetlica wiejska w Kamieniu, spełniająca wymagania sanitarne, została przystosowana do transmisji obrad na żywo i od grudnia wszystkie posiedzenia sesji i komisji odbywają się tu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na koniec Czerwonka odczytał informację przedstawioną mu przez radnego Seredę: „Informuję, że kwestia braku możliwości udziału zdalnego w sesji rady gminy w dniu 25 lutego uniemożliwia mi udział w niej”.

Radna E. Piątek, oznajmiła, że członkowie komisji budżetu i finansów chcą pracować stacjonarnie, spotykając się na stałych posiedzeniach. Stwierdziła, że przewodniczący Sereda nie podpisuje zaproszeń na nie, co utrudnia pracę członkom komisji.

– Szanujemy, że radny ma inne poglądy, ale chcemy pracować według własnych poglądów – mówiła radna Piątek.

Radny R. Kołtun zgodził się z tym, dodając, że „nie po to zostali wybrani, żeby siedzieć w domach, tylko brać czynny udział w sesjach i komisjach”. Z kolei radna A. Walczuk, stwierdziła, że zmiana przewodniczącego ma na celu unormowanie pracy komisji i raz jeszcze potwierdziła, że zgadza się zostać przewodniczącą. Ani pozostali radni, ani Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, sprawy już nie komentowali.

Rada Gminy Kamień jednogłośnie podjęła uchwałę, z której wynika, że M. Sereda nie jest już przewodniczącym komisji budżetu i finansów, tylko jej członkiem, a na czele tej komisji stoi A. Walczuk. Radny Sereda, z którym skontaktowaliśmy się po obradach, nie chciał komentować sprawy. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here