Przymiarki do amfiteatru

Miasto przygotowuje się do modernizacji amfiteatru w Kumowej Dolinie, gdzie ma powstać kolejne centrum kultury. Wkrótce mają rozpocząć się prace projektowe.

Jest szansa, że już w maju br. zostanie wyłonione biuro architektoniczne, które przygotuje dla miasta projekt techniczny modernizacji i przebudowy amfiteatru w Kumowej Dolinie. Dokumentacja będzie niezbędna do przeprowadzenia inwestycji, na którą miasto ma niemal pewne dofinansowanie. Obecnie urzędnicy pracują nad specyfikacją przetargową na wyłonienie projektanta.
– Musimy określić zakres prac i dopasować je do wymogów programu unijnego, w ramach którego pozyskujemy dofinansowanie – mówi prezydent Chełma Agata Fisz. – Oznacza to zaadaptowanie budynku amfiteatru do potrzeb prowadzenia tam zajęć, warsztatów i innych form aktywności kulturalnej. Oczywiście nasz projekt obejmuje cały teren amfiteatru wraz z przywróceniem mu pierwotnej funkcji, tak by ponownie mogły tam odbywać się duże wydarzenia kulturalne.
Urzędnicy wspólnie z pracownikami Chełmskiego Domu Kultury, placówki która ma zarządzać zmodernizowanym obiektem, kilkukrotnie spotykali się w ostatnich dniach i dokonywali przeglądu kompleksu w Kumowej Dolinie. Ze wstępnych założeń wynika, iż oprócz przywrócenia do życia amfiteatru oraz stworzenia w tym miejscu nowego, działającego cały rok, centrum kultury, są też inne pomysły na dodatkowe funkcje dla Kumowej Doliny.
– Na pewno będą odbywać się tam plenerowe koncerty i wydarzenia kulturalne – tłumaczy prezydent Fisz. – W budynku powstaną nowe sale dla potrzeb stałych form pracy prowadzonych przez ChDK, garderoby dla artystów, pracownie itd. Skorzystają z tego nie tylko mieszkańcy zachodnich dzielnic miasta, ale wszyscy chełmianie, gdyż dostępność terenu pozwoli na wprowadzenie nowych rodzajów zajęć dla dzieci i młodzieży. Są też pomysły dotyczące zupełnie nowych funkcji dla Kumowej Doliny – miejsc, jakich jeszcze w Chełmie nie było. Ale o tych pomysłach najpierw będą musieli wypowiedzieć się projektanci.
Niemal pewne jest, że planowane prace budowlane mają objąć widownię, scenę, budynek, dojazd wraz z parkingami i chodnikami, oświetlenie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na około 13 mln zł, z czego znaczna część ma pochodzić z unijnego dofinansowania. Projekt ma być realizowany w ramach tzw. Strategicznych Inwestycji Terytorialnych – programu, do którego przygotowania rozpoczęły się przed 3 laty.
– Od początku uczestniczymy w pracach przy tym programie, którego wdrożenie, z uwagi na nowy podział funduszy europejskich, możliwe jest dopiero teraz. W ramach SIT chcemy zrealizować znacznie więcej inwestycji, a pierwsze z nich już w tym roku – zapewnia Agata Fisz. – Co zaś do przebudowy amfiteatru, termin rozpoczęcia prac budowlanych jest zależny od czasu jaki będą potrzebować architekci do opracowania niezbędnej dokumentacji. Sądzę, że realne jest, by roboty rozpoczęły się na początku przyszłego roku. Ale jeśli będzie to fizycznie możliwe, być może nawet jeszcze tej jesieni. (ptr)