Przymiarki do budżetu

Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem Gminy Miejskiej Włodawa. Uprawnieni do składania propozycji byli m.in. miejscy radni. W imieniu największego Klubu Radnych „Nasza Włodawa Nasz Region” propozycje do budżetu zgłosiła jego przewodnicząca Łucja Pamulska.

 

– Nasze propozycje do budżetu to efekt konsultacji i spotkań członków Klubu Radnych „Nasza Włodawa Nasz Region” z mieszkańcami. Potrzeb jest oczywiście więcej, ale z uwagi na ograniczenia budżetowe wybraliśmy te najpilniejsze – mówi radna Pamulska.
Klub proponuje przeznaczenie łącznie 188 tys. zł na kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego, wsparcie kultury fizycznej i sportu oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i emerytów. KR „Nasza Włodawa Nasz Region” chce również utworzenia rezerwy celowej w kwocie ok. 50 tys. zł. Miałaby ona zostać rozdysponowana na rzecz potrzeb mieszkańców Włodawy na zasadach tzw. budżetu obywatelskiego. W planie inwestycyjnym radni proponują ująć modernizację, naprawę i przebudowę ulic: Spokojnej, Krzywej, IX PAC, Saperów, Rzemieślniczej, Wspólnej, Konwaliowej, Łęckiej, Wokulskiego, Usługowej, Prusa, Żytniej oraz drogi dojazdowej na posesje na tzw. „bombie”. Do planu inwestycyjnego na przyszły rok zgłoszona została również budowa chodników przy ul. Sierpińskiego, Wspólnej i Sanguszki oraz ciągu pieszo rowerowego przy ul. Działkowców, Sztabowej i Mostowej. Radni dostrzegają też potrzebę budowy włodawskiego kolumbarium (miejsca do pochówku urn z prochami) oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu przy ulicy Kraszewskiego. Zdaniem członków Klubu Radnych konieczne jest również przeznaczenie środków finansowych na utrzymanie zieleni i porządku w mieście, oraz opracowanie projektu i budowa budynku na stadionie miejskim, w którym miałby się mieścić m.in. nowa siedziba klubu sportowego „Włodawianka”.
Klub Radnych „Nasza Włodawa Nasz Region” tworzy dziesięciu radnych: Tomasz Korzeniewski, Joanna Szczepańska, Andrzej Bisko, Marek Flis, Lucjan Gąsiorowski, Renata Kapelko, Waldemar Kazuro, Jerzy Łagodziński, Beata Rudziewicz i przewodnicząca klubu Łucja Pamulska. (ad)