Przyrodnicy i inżynierowie zainaugurowali rok akademicki

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej

4 października na Uniwersytecie Przyrodniczym, a 6 października na Politechnice Lubelskiej odbyły się uroczyste inauguracje roku akademickiego 2021/2022 i immatrykulacje studentów oraz doktorantów pierwszego roku.


– Rozpoczynając nowy rok akademicki stajemy przed kolejnymi zadaniami i wyzwaniami, mając na uwadze rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Rozwój ten jest powiązany przede wszystkim z misją uczelni, która najprościej rzecz ujmując obejmuje realizację prac naukowo-badawczych na jak najwyższym poziomie oraz jak najlepsze kształcenie studentów, mając na uwadze zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności tak potrzebnych im na rynku pracy – mówił w swoim wystąpieniu inauguracyjnym prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

– Realizacji misji uczelni nie może zakłócić ani pandemia, ani żadne inne zdarzenia, które odrywają studentów od nauki a pracowników akademickich od pracy. Miniony rok akademicki wystawił nas wszystkich na wielką próbę. Pandemia utrudniała realizację procesu dydaktycznego, ale społeczność akademicka naszej uczelni wywiązała się ze wszystkich swoich zadań – stwierdził rektor, wyrażając nadzieję, że szczepienia umożliwią realizację procesu dydaktycznego w rozpoczynającym się roku akademickim bez większych utrudnień i zachęcając do szczepień przeciwko Covid-19.

W swoim wystąpieniu prof. Kowalczyk mówił również o rosnącej pozycji Uniwersytetu Przyrodniczego, dokonaniach naukowych jego kadry, a także zrealizowanych i planowanych inwestycjach. Na zakończenie zwrócił się do studentów rozpoczynających studia na UP. – Podjęliście studia w jednym z najlepszych uniwersytetów, który dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą i wyposażeniem oraz znakomitą kadrą nauczycieli akademickich. Studiujecie w najbezpieczniejszym dużym mieście w Polsce, bardzo przyjaznym studentom. Chciałbym, aby Uniwersytet od dzisiaj stał się drugim domem, Waszą Alma Mater i małą ojczyzną, z którą się utożsamiajcie i przyczyniajcie się do jej rozwoju – mówił rektor Kowalczyk.

W tym roku na UP w Lublinie naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło blisko 2500 studentów, z czego 1790 na studiach stacjonarnych. W sumie na uczelni kształci się ponad 7 tys. żaków. Nauka w semestrze zimowych 2021/22 odbywać się będzie głównie w formule stacjonarnej.

PL nie spoczywa na laurach…

Odniesień do pandemii i jej wpływu na studiowanie i pracę uczelni nie zabrakło również w wystąpieniu inauguracyjnym rektora Politechniki Lubelskiej, prof. dr. hab. Zbigniewa Patera. – Mam nadzieję, że ten rok akademicki będzie lepszy niż ostatni, który w zdecydowanej większości odbywał się w formie zdalnej – mówił rektor Pater. – Obecnie nastawiamy się na zajęcia w formie hybrydowej, przy czym większość zajęć zaplanowaliśmy w formie stacjonarnej. Oczywiście musimy być mobilni i szybko adaptować się do sytuacji, jaka wystąpi na zewnątrz. Plany zajęć przygotowane są tak, żebyśmy mogli bardzo szybko przejść na formę zdalną. Jednak na dzień dzisiejszy nie planujemy zajęć zdalnych z laboratoriów.

W swoim wystąpieniu prof. Pater podkreślał sukcesy Politechniki Lubelskiej. – Z ostatnich analiz ministerstwa edukacji i nauki w zakresie kategorii naukowych pracowników wynika, że Politechnika Lubelska uzyskała najwyższy wskaźnik wśród uczelni akademickich, wynoszący 1,12. Biorąc pod uwagę uczelnie badawcze, byłaby to 5 pozycja na 10 uczelni. Do statusu uczelni badawczej brakowało nam naprawdę niewiele – podkreślał rektor.

Mówiąc zaś o realizowanych inwestycjach zapewnił, że uczelnia nie osiada na laurach. – Planujemy budowę siedziby Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, w której – oprócz nowoczesnych pomieszczeń dla jednostek go tworzących, a więc Ośrodka Analiz Bibliometrycznych, Biblioteki oraz Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej – zamierzamy także umieścić salę widowiskową tak ważną dla organizacji najważniejszych wydarzeń uczelnianych. W fazie opracowywania jest także Centrum Odnawialnych Źródeł Energii – kompleks naukowo-dydaktyczny – wyliczał rektor PL.

Na Politechnice Lubelskiej studia rozpoczęło 2730 studentów, a na 21 kierunkach kształcić się będzie w sumie blisko 8 tysięcy żaków. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here