Przywrócą pamięć o dawnej muzyce

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie zyskała 23 tys. zł dofinansowania do projektu „Poleskie kluby pieśni i tańca. Reaktywacja”. Zakłada on m.in. organizację potańcówki jak dawniej, warsztatów tanecznych, czy prezentację zapomnianych instrumentów.

– Nasz projekt obejmuje działania na rzecz przywrócenia obecności muzyki tradycyjnej na terenie gminy Urszulin oraz ościennych terenów dotyczących dawnej praktyki wykonawczej związanej z tradycyjną muzyką regionu – mówi Monika Kędzierska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie. – Na podstawie pozyskanych przez nas informacji o dawnych wykonawcach, ich działalności, repertuarze oraz osób znających i grających dawny repertuar instrumentalny w miejscowości Wytyczno (plac przy Szkole Podstawowej w Wytycznie) 12 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne.

Formuła tej imprezy będzie nawiązywać do dawnych potańcówek „na dechach” z udziałem muzykantów z regionu oraz zewnętrznych wykonawców kontynuujących muzyczne tradycje. Właściwa potańcówka poprzedzona zostanie krótkim występem miejscowych zespołów i śpiewaczek ludowych. Odbędzie się także konkurs pt. „Leć głosie po rosie” z wykonania tradycyjnych pieśni z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz dawnych pieśni z białoruskiego Polesia. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Dodatkowo odbędą się także warsztaty dawnych tańców z Polesia białoruskiego oraz otwarte warsztatowe spotkanie śpiewacze poświęcone tradycyjnym pieśniom z Pojezierza Lubelskiego. Ponadto nastąpi prezentacja zapomnianych instrumentów takich jak lira korbowa i dudy oraz przedstawienie archiwalnych nagrań i fotografii o dawnych muzykantach z okolic Włodawy, Urszulina, Sosnowicy. (b)