Pszczelarze szkolą się

(18 czerwca) Odbyła się konferencja pszczelarska, ostatnia z sześciu, jakie każdego roku od stycznia do czerwca odbywają się we Włodawie.

Czerwcowa konferencja odbyła się w pasiece jednego z członków koła i była połączona z piknikiem. W trakcie konferencji wykłady mają wybitni naukowcy w dziedzinie pszczelarstwa i gospodarki pasiecznej. Poprowadził ją dr Krzysztof Olszewski, a zorganizował Zarząd Polesko-Nadbużańskiego Koła Pszczelarzy we Włodawie i prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich – Zbigniew Jankiewicz. O doznania artystyczne na pikniku zadbał zespół Śpiewaczy „Kresowianki” pod kier. Barbary Litwiniuk, która również jest prezesem Włodawskiego Koła Pszczelarzy. (a)