Pszczele hotele staną w lubelskich szkołach

Sygnatariusze „pszczelego” porozumienia

Hotele dla pszczół zostaną ustawione na terenie pięciu szkół w Lublinie. To inicjatywa Fabryki Cukierków „Pszczółka” i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które chcą chronić te niezwykle pożyteczne owady.
– Zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w pomoc na rzecz pszczół dziko żyjących ze względu na ich ogromne znaczenie dla przyrody i życia człowieka. Wiemy też, jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw dotyczących ekologii i propagowanie prawidłowych zachowań, zwłaszcza u dzieci. Dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspierać tę ideę i wspólnie zrobić coś dla naszego środowiska – powiedział Leszek Wertejuk, prezes zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka”, tuż przed podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym i pięcioma lubelskimi szkołami, zakładającym wspólnie działania na rzecz rozwoju postaw proekologicznych,
W ramach pierwszego etapu współpracy, pod koniec marca, domki dla pszczół zostaną ustawione na terenie: Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi, Szkoły Podstawowej nr 38 im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich, V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Szkoły Podstawowej nr 42 im. K. Gałczyńskiego.
Pszczele hotele znajdą się także na terenie nowej fabryki cukierków w specjalnej strefie ekonomicznej w Lublinie.

Ochroną zostaną objęte dziko żyjące pszczoły – murarki ogrodowe. Hotele zapewnią schronienie tym owadom, które z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń w miastach. Wewnątrz domku znajdą się puste łodygi trzciny, które będą zasiedlane przez owady.
W szkołach odbędą się także zajęcia edukacyjno-warsztatowe skierowane do najmłodszych. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego pszczoły i ich praca jest tak ważna dla ludzi i środowiska. Poznają także ciekawostki dotyczące życia pszczół, a także nauczą się, jak w prosty sposób, każdy własnoręcznie w domu może wykonać taki hotel dla owadów dziko żyjących.
Oprócz działalności proekologicznej w ramach porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym studenci, przy pisaniu prac dyplomowych będą także mogli korzystać z materiałów i technologii, którą w produkcji wykorzystuje FC „Pszczółka”. Dodatkowo fabryka umożliwi studentom realizację staży i praktyk zawodowych.
Liczba pszczół, także tych dziko żyjących, zmniejsza się z roku na rok. Owady wymierają na skutek m.in. chemizacji rolnictwa, niszczenia ich siedlisk, zmiany klimatu czy też chorób. Jak podaje Green – peace, aż 1/3 produktów, które je człowiek, wymaga zapylenia przez owady. W samej Europie aż 4000 odmian warzyw zależy od pracy owadów zapylających, dlatego nagłaśnianie tego tematu oraz ochrona pszczół jest bardzo ważna. KB