Questy szansą na rozwój

Osiem gmin z tzw. ściany wschodniej bierze udział w projekcie, którego celem jest m.in. wzmocnienie potencjału turystycznego oraz aktywizacja mieszkańców. Na terenie najaktywniejszych samorządów powstaną tzw. questy, czyli trasy do gier terenowych, które poprowadzą przez najciekawsze miejsca danej gminy.


Celem projektu „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” jest aktywizacja i wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego oraz integracja z uchodźcami z Ukrainy mieszkańców ośmiu przygranicznych miejscowości. Mowa tu o gminach Ruda-Huta, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Podedwórze, Sawin, Hańsk, Hanna oraz miasto i gmina Włodawa. W oparciu o rozwój inicjatyw na ekoturystycznym szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu”, powstać ma kilka questów, czyli edukacyjnych gier terenowych stanowiących nowoczesną, atrakcyjną i stosunkowo tanią ofertę edukacyjno-turystyczną. Opracowanie tras i umieszczenie ich w odpowiedniej aplikacji będzie końcowym etapem przedsięwzięcia prowadzonego przez fundację Mapa Pasji. Wcześniej dla uczestników projektu przewidziano cykl szkoleń i spotkań edukacyjnych oraz wyjazd studyjny do Norwegii, ponieważ cały projekt jest finansowany właśnie ze środków norweskich.

Niewątpliwe turystyka jest jedną z niewielu dziedzin gospodarki, która w naszym regionie ma szansę rozwoju. Każda kolejna atrakcja jest więc tutaj niemal na wagę złota. A questy są coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu i odkrywania nieznanych zakątków naszego kraju. W specjalnej aplikacji dostępne jest już ponad 400 tras, w naszym regionie opracowana została na razie tylko jedna. Nazywa się „Śladami Hrabiny Orsetti w Świerżach” i wiedzie m.in. przez stary park i wzdłuż brzegu rzeki Bug. Dzięki projektowi „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” takich questów ma powstać więcej.

– To niewątpliwe ciekawa inicjatywa, która wzbogaci atrakcyjność i potencjał turystyczny gmin, które biorą udział w tym projekcie. Tym bardziej, że nie generuje dla samorządów żadnych kosztów – szlaki mają być opracowywane bezpłatnie, a zadaniem beneficjentów jest aktywny udział w ich tworzeniu poprzez m.in. wskazywanie ciekawych obiektów czy miejsc – mówi Mariusz Jachimczuk, sekretarz gminy Wola Uhruska. (bm)