Radni: Basta!

Wszechobecna drożyzna doprowadziła do niecodziennej sytuacji w gminie Kamień, gdzie na nadzwyczajnej sesji radni nie zgodzili się dołożyć 132 tys. zł brakujących do przebudowy drogi Rudolfin – Majdan Pławanicki. W efekcie umowy z wykonawcą nie podpisano, przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny. Ale czy oferty teraz będą niższe?

Ceny materiałów budowlanych poszybowały w tym roku w górę, co ogranicza także różne gminne inwestycje, psując szyki samorządowcom. Zaczynają oni coraz dotkliwiej odczuwać także koszty inwestycji drogowych, które zwłaszcza na wsiach są priorytetowe. Przykład mamy w gminie Kamień, gdzie niedawno ogłoszono przetarg na przebudowę dwóch dróg gminnych. Chodzi o odcinek Rudolfin – Majdan Pławanicki (gmina otrzymała na jego przebudowę 223 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz remont drogi w Pławanicach.

Tylko jedna firma – PRD Lubartów – wystartowała w przetargu i to ona go wygrała. Jej oferty opiewały odpowiednio na 533 246,03 zł oraz na 715 911,97 zł brutto. W grę wchodziło dołożenie do przebudowy pierwszego z odcinków drogi 132 tys. zł z gminnego budżetu. W tym celu Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, zwołał sesję nadzwyczajną, aby radni podjęli w tej sprawie uchwałę. Bez tego nie mógł podpisać umowy z wykonawcą. Radni jednak uznali, że oferta jedynego wykonawcy, który wystartował w przetargu jest za wysoka i gminy nie stać na dokładanie tyle pieniędzy do inwestycji drogowej.

– Dlatego jest ta sesja, to państwa decyzja, jeżeli nie wyrazicie zgody na zwiększenie tej kwoty unieważnimy przetarg i ogłosimy nowy – mówił wójt Stocki. – Przeważnie było tak, że w przetargach stratowało czterech, pięciu, a nawet sześciu wykonawców, a tym razem był tylko jeden. Zgadzam się, że dla naszej gminy 132 tysiące złotych więcej niż zakładaliśmy to bardzo dużo. Co wpłynęło na taką cenę? Zapewne rosnące cent paliw. Od czerwca drastycznie wzrosły też ceny asfaltu.

Punkt dotyczący wyłożenia dodatkowych 132 tys. zł na przebudowę drogi wpisano do uchwały w sprawie zmian budżetowych. 9 radnych głosowało przeciw niej, 2 było „za”, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwały nie przyjęto. Radni nie byli jednak przeciwni wszystkim jej zapisom, a jedynie temu dotyczącemu dołożenia pieniędzy do remontu drogi Rudolfin – Majdan Pławanicki. Ostatecznie zarządzono długą przerwę w obradach, podczas której Irena Jagiełło, skarbnik gminy Kamień, raz jeszcze przygotowała uchwałę w sprawie zmian budżetowych, wyłączając z niej kontrowersyjny punkt.

Bez niego radni przyjęli już uchwałę jednogłośnie. Zmiany budżetowe dotyczyły m.in. przekazania chełmskiemu starostwu 125 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy innej ważnej drogi, tym razem powiatowej. Radni zgodzili się na wyłożenie tych pieniędzy już na początku roku, powiat dokumentację opracował, a teraz trzeba mu za to przelać pieniądze. Inwestycja drogowa ma być finansowana na zasadzie „pół na pół” przez gminę i powiat. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here