Radni na bakier z oświadczeniami

Radni z powiatu chełmskiego potrafią przyznać sobie podwyżki, ale z poprawnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych nadal mają kłopot. Z informacji, którą przedstawiono podczas ostatniej sesji, wynika, że roi się tam od błędów.

Radni i włodarze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatu i kierownicy wydziałów starostwa składają co roku oświadczenia majątkowe. Ich analizą zajmuje się właściwy urząd skarbowy. Informację z tej analizy starosta przytoczył podczas ostatniej sesji (9 listopada). Niestety, chociaż ta kadencja rady powiatu trwa już trzeci rok, a niektórzy radni mandat sprawują znacznie dłużej, to nadal nie wszyscy potrafią poprawnie wypełnić dokumenty. Jakie błędy popełniają radni? Nie podają danych dotyczących działki, na której usytuowany jest ich dom, nie podają rodzaju gospodarstwa ani adresu zamieszania a wypełniając druk zapominają o swoim drugim imieniu czy nazwisku rodowym.

W oświadczeniach brakuje określenia przynależności majątkowej dochodów i niektórych załączników, jak np. PIT 37 za poprzedni rok. Niektórzy urzędnicy zapomnieli określić przynależność majątkową nieruchomości oraz nie podali wielkości udziałów swoich współmałżonków w tych nieruchomościach. Jeszcze inni zapominali wykazać nieruchomości, które otrzymali w spadku albo dochodu wolnego od podatku, informacji o dopłatach bezpośrednich czy tytułu prawnego do nieruchomości.

– Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy w związku z uchybieniami, zostały pouczone o zwrócenie szczególnej uwagi na nieprawidłowości i zobowiązane do prawidłowego wypełniania kolejnych oświadczeń – mówił starosta.

Analizę oświadczeń przedstawił także przewodniczący Jarosław Walczuk. – Członkowie zarządu oraz wicestarosta złożyli oświadczenia przewodniczącemu w wyznaczonym terminie, a starosta i przewodniczący – wojewodzie lubelskiemu – mówił. W dokumentach pojawiły się braki podobne do tych wymienionych wyżej.

A dodatkowo jeden z radnych nie wykazał prowadzonej działalności gospodarczej, jeden nie napisał, na co zaciągnął kredyt i jeden zapomniał wpisać dochody z diet. Czwórka radnych nie wykazała dopłat bezpośrednich do ziemi. – W celu wyeliminowania nieprawidłowości proszę radnych o dołożenie starań, żeby oświadczenia nie budziły zastrzeżeń w przyszłości – mówił J. Walczuk. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here