Radni ocenią prezydenta

Siedmioma głosami „za” komisja rewizyjna postanowiła zawnioskować do rady miasta o udzielenie absolutorium prezydentowi Chełma Jakubowi Banaszkowi za wykonanie budżetu w 2020 roku. Dochody miasta w ubiegłym roku zostały zrealizowane w 99 procentach, a wydatki w ponad 95 proc.

30 czerwca br. rada miasta będzie głosowała nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Jakubowi Banaszkowi za wykonanie budżetu w 2020 roku. Samo głosowanie już dziś wydaje się zwykłą formalnością. Prezydent nie powinien mieć problemów z uzyskaniem co najmniej 12 głosów, bo tyle potrzeba, by absolutorium zostało udzielone. Wszystko wskazuje na to, że będzie ich nawet nieco więcej, ale mało prawdopodobne, iż cała rada zagłosuje na tak.

W ubiegłym tygodniu komisja rewizyjna przyjęła też sprawozdanie finansowe, przygotowane przez prezydenta. Pozytywną opinię wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa, która stwierdziła, że nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Dochody za 2020 rok zostały wykonane w aż 99,48 proc. Plan wynosił 497 450 599 zł, a realizacja – 494 880 634 zł. Z kolei wydatki zaplanowano na kwotę 510 450 599 zł, a zostały wykonane w wysokości 485 712 827 zł, czyli w 95,15 proc.

Chełmscy radni będą też debatować nad przygotowanym przez urzędników raportem o stanie miasta na koniec 2020 roku. Po dyskusji zagłosują nad udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta. Jakub Banaszek może jednak spać spokojnie, bo głosowanie wydaje się zwykłą formalnością.

W debacie nad raportem mogą brać udział również mieszkańcy Chełma. Maksymalnie 15 osób. Każda z nich musi mieć jednak pisemne poparcie od co najmniej 50 innych mieszkańców i dostarczyć zgłoszenie do Urzędu Miasta Chełm najpóźniej do 29 czerwca br.(s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here