Radny Mościcki: Flaga UE musi wrócić

Radny Stanisław Mościcki domaga się powrotu na salę obrad rady miasta flagi Unii Europejskiej

To kolejny postulat Stanisława Mościckiego w tej sprawie. Radny nalega, aby flaga Unii Europejskiej wróciła do sali obrad chełmskiego ratusza i stanęła obok flagi narodowej i miasta.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chełm radny Stanisław Mościcki przypomniał, że w sali obrad chełmskiego ratusza, gdzie odbywają się posiedzenia radnych, spotkania z gośćmi, zebrania z mieszkańcami, wciąż brakuje flagi Unii Europejskiej. Radny postuluje w tej sprawie już kolejny rok z rzędu.

– Na poprzedniej sesji jednogłośnie poparliśmy nadanie imienia Unii Europejskiej zrewitalizowanemu parkowi miejskiemu, ale gdy patrzę na tę salę, to widzę flagi narodowe oraz flagę miasta, z czego jestem dumny, ale brakuje mi flagi Unii Europejskiej – oznajmił radny S. Mościcki. – W imieniu klubu radnych (Polska 2050 – przyp. red.) –  nie wiem, czy pozostałe kluby do tego dołączą – mam sugestię, aby flaga UE wróciła do sali obrad.

Radny Marek Sikora stwierdził, że Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, którego jest przewodniczącym, popiera ten wniosek.

– Obok flagi narodowej i miasta powinna stać flaga Unii Europejskiej – zgodził się radny Sikora, a Longin Bożeński, przewodniczący Rady Miasta Chełm, też się do tego przychylił.

Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma, odpowiedziała, że pozostaje jej przekazać tę informację sekretarz miasta, „a na pewno Departament Organizacyjny dokona tego, co należy”. (mo)

News will be here