Radny wdzięczny za drogę

Tadeusz Starzyniec, radny gminy Sawin dziękował za powiatową inwestycję w Bukowie Wielkiej. – Dziękuję panu staroście, panu wicestaroście, radnym powiatu chełmskiego i wszystkim, którzy przyczynili się do budowy drogi – mówił podczas sesji, która odbyła się 29 kwietnia.

Radny przypomniał, że już w 2011 roku występował o remont drogi w Bukowie Wielkiej, ale z przyczyn finansowych nie było możliwe jego wykonanie. – Kończyło się jedynie łataniem dziur a droga budowana była jeszcze w latach 60.-70. ubiegłego wieku – mówił i cieszył się, że w końcu mieszkańcy doczekali się remontu.

– Jezdnia została poszerzona do 6 metrów, jest nowa nakładka, zjazdy na posesje, usypano pobocza, wykonano rowy odwadniające, zatokę parkingową przy Szkole Podstawowej i bezpieczne przejście dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem przy szkole. Został przebudowany parking i chodnik przy kościele. Oznakowanie poziome i pionowe. Droga ma wysoki standard i zmieniła oblicze naszej miejscowości. Zachęcam do korzystania. A wyrazy podziękowania należą się też wykonawcy inwestycji za jakość i za to, że nie patrzył na zegarek, tylko firma pracowała od rana do wieczora.

Remont drogi w Bukowie Wielkiej to fragment, opisywanego przez nas przed tygodniem, remontu największej inwestycji powiatu chełmskiego finansowanego w ramach Fundusz Dróg Samorządowych. Za ponad 10 mln zł (przy 8,2 mln zł dotacji) zł powstał prawie dwudziestokilometrowy odcinek od skrzyżowania przy cmentarzu w Sawinie do mostu w Rudzie Wsi oraz odnoga drogi w stronę Bukowy Małej, Bukowy Wielkiej, Średniego Łanu aż do drogi włodawskiej. (gk)