Radny zabiega o nową linię kolejową

Według radnego rady gminy Krasnystaw Andrzeja Bąka zmianie powinna ulec trasa linii kolejowej na odcinku Krasnystaw – Wólka Orłowska. – Jej obecny przebieg zagraża mieszkańcom Małochwieja Małego – alarmuje radny.

O linii kolejowej Krasnystaw – Wólka Orłowska Andrzej Bąk mówił na jednej z ostatnich sesji rady gminy Krasnystaw. – Apeluję o podjęcie natychmiastowych i stanowczych działań wójta gminy Krasnystaw w sprawie kierunku przebiegu trakcji kolejowej na odcinku skrzyżowania drogi powiatowej przebiegającej przez Małochwiej Mały z drogą krajową nr 17 w związku z planami zmian wynikającymi ze Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego – rozpoczął swą interpelację A. Bąk.

Radny zauważa, że w związku z przygotowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego pojawiły się mapy, które wskazują na zmiany w przebiegu dziś istniejącej infrastruktury kolejowej. – Jednym z nielicznych miejsc, gdzie przebieg ten nie zostanie zmieniony, jest linia miedzy Krasnymstawem a Wólką Orlowską.

Teren ten w swojej infrastrukturze całkowicie koliduje z przebiegającą linią kolejową ograniczając możliwość swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się naszym mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym – tłumaczy Bąk. Według radnego pozostawienie linii kolejowej bez zmian spowoduje odcięcie Małochwieja Małego od trasy nr 17, utratę mobilności transportowej wsi, gdzie większość dojeżdża do pracy, a na jej terenie znajduje się ok. 20 prywatnych firm, którym należy zapewnić swobodny transport. – Niepodważalnym argumentem do podjęcia działań jest także, a może przede wszystkim, bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż droga wyjazdowa przez most na rzece Wojsławce jest ograniczona tonażowo oraz posiada kolizyjne skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 842 – podsumowuje Bąk.

W odpowiedzi na interpelację radnego wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik zauważa, że ostateczny kształt przebiegu trasy kolejowej Krasnystaw – Wólka Orłowska, nie jest jeszcze znany. – Wskazane są jedynie korytarze wewnątrz których będą projektowane warianty przebiegu kolei – mówi wójt. Analiza konkretnych wariantów i wybór wariantu inwestorskiego zostanie dokonana dopiero na etapie tzw. studium techniczno-ekonomoczno-środowiskowego.

– Z chwilą gdy Centralny Port Komunikacyjny przystąpi do opracowania wyżej wymienionego studium dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom Małochwieja Małego bezpieczny i dogodny dostęp do ponadlokalnej sieci drogowej – zapewnia Gajowiak-Powroźnik.(k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here