Ratownicy lepsi i gorsi?

Po pielęgniarkach w tym roku także ratownicy medyczni wywalczyli sobie podwyżki. Ale nie wszyscy dostali pieniądze. Wyższą pensją cieszą się już ratownicy z chełmskiego pogotowia, ale ich koledzy ze szpitalnego oddziału ratunkowego nadal czekają, chociaż NFZ przelewa pieniądze na konto szpitala.

400 zł z wyrównaniem od lipca br. i kolejne 400 zł od stycznia 2018 roku – takie podwyżki wywalczyli z resortem zdrowia ratownicy medyczni. Kwoty są oczywiście ubruttowione. Przed wypłatą odjęte mają być od nich składki pracodawcy i pracownika. Na rękę zostanie trochę ponad 200 zł. Ale dobre i to, tym bardziej, że pieniędzy mogą nie dostać wszyscy ratownicy.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie podwyżki już wypłaca. – Mamy 66 ratowników na umowach kontraktowych i 44 na umowach o pracę. Otrzymaliśmy pieniądze na podniesienie wynagrodzeń i zgodnie z porozumieniem włączyliśmy je do pensji i faktur pracowników – mówi Tomasz Kazimierczak, dyrektor chełmskiego pogotowia.
Porozumienie o podwyżkach obejmuje wszystkich ratowników medycznych, bez względu na rodzaj umowy, ale figurujących w systemie i pracujących w zespołach ratownictwa medycznego. Podwyżek nie dostaną ratownicy tzw. transportowi i na razie dodatkowych pieniędzy nie zobaczyli ratownicy ze szpitalnych oddziałów ratunkowych m.in. w Chełmie.
– Wiemy o porozumieniu z ministerstwem, wiemy o przyznanych podwyżkach, ale czekamy na zwiększenie finansowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z wejściem do sieci szpitali – mówi Mariusz Kowalczuk, zastępca dyrektora ds. administracyjnych w chełmskim szpitalu.
Podwyżki doczeka się siedmiu ratowników pracujących w chełmskim SOR. Od 1 października o ponad 500 zł rzeczywiście wzrósł ryczałt dobowy, który szpital otrzymuje na SOR z Narodowego Funduszu Zdrowia. – To obecnie kwota 15 659 zł – informuje Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego oddziału NFZ. – Wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych powinien odbywać się w ramach środków określonych w umowie zawartej z OW NFZ w zakresie leczenia szpitalnego.
NFZ już w lipcu po raz pierwszy zwiększył kwotę dobowego ryczałtu dla chełmskiego SOR z 15 067 zł na 15 193 zł, co chyba uszło uwadze księgowości szpitala. To akurat wystarczyłoby na podwyżki dla ratowników.
Podwyżki mają także dostać pielęgniarki i położone zatrudnione u podwykonawców w pozaszpitalnym systemie ratownictwa medycznego. (bf)