Ratunek dla MPEC

mpec

Aby sprostać wyzwaniom związanym z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ograniczyć zanieczyszczenie powietrza generowane przez miejską ciepłownię i nie płacić drakońskich kar za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, miasto i MPEC, na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ciepłownictwa w Chełmie, podpisały dwa porozumienia z Cemex Polska oraz PGNiG Termika i PGNiG Termika Energetyka Rozproszona. Chełmianie za dostarczane przez Cemex do miejskiej sieci ciepło mają zapłacić mniej niż obecnie.

Sprawdziły się nasze doniesienia sprzed tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej nie grożą bardzo wysokie kary za niedostosowanie się do unijnych wymogów związanych z przejściem na alternatywne źródła energii. Spółka ma do końca 2022 roku czas na to, by odejść od węgla kamiennego.

W środę 1 kwietnia miasto i MPEC podpisały dwa bardzo ważne dla spółki i mieszkańców Chełma porozumienia. Pierwsze zostało zawarte z Cemex Polska, właścicielem Cementowni Chełm. Drugie natomiast z dwoma spółkami skarbu państwa, PGNiG Termika oraz PGNiG Termika Energetyka Rozproszona. Obydwa dotyczą realizacji pionierskich projektów na skalę ogólnopolską w ciepłownictwie powiatowym.

– Samorząd musi sprostać wyzwaniom związanym z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza generowane przez miejską ciepłownię – zaznacza Jakub Banaszek, prezydent miasta. – Koszty związane z transformacją energetyczną Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie byłyby trudne do udźwignięcia przez budżet miasta. Cieszę się, że wspólnie z firmą Cemex i spółką PGNiG Termika wypracowaliśmy taki model współpracy, który przyniesie korzyści wszystkim interesariuszom, w tym bezpieczeństwo energetyczne i profity mieszkańcom, a także pozwoli na efektywniejszą i zgodną ze społecznymi oczekiwaniami ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki porozumieniom między miastem a Cemex Polska oraz PGNiG Termika dojdzie do współpracy w zakresie realizacji inwestycji pozwalających na zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Chełma oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta. Po przeprowadzeniu analiz techniczno-ekonomicznych – jak podają urzędnicy chełmskiego magistratu – zostaną podjęte dalsze działania rozwojowe i modernizacyjne istniejącej jednostki wytwórczej. Tak czy owak konieczne jest przeprowadzenie modernizacji obecnej ciepłowni w Chełmie z uwagi na wymogi emisyjne.

PGNiG Termika proponuje rozwiązania, które trafiają w potrzeby samorządów. Dzięki współpracy z miastem mieszkańcy Chełma będą mogli skorzystać z nowoczesnego i bezpiecznego źródła ogrzewania. Jak zapowiedział jej prezes Paweł Stańczyk, miasto i spółka dokonają analiz techniczno-ekonomicznych, których wynik będzie warunkował realizację przedsięwzięcia w Chełmie.

Jak mówi Tadeusz Radzięciak, dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, członek zarządu spółki, Cemex odpowiedział na nową strategię Unii w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i stawia na rozwiązania, które pozwolą ją obniżyć z procesów produkcyjnych. – Jednocześnie poszukujemy sposobów dla zagospodarowania ciepła z gazów odpadowych, które do tej pory nie były wykorzystywane – podkreśla Radzięciak.

Projekt dostaw ciepła przez Cemex do miejskiej sieci ciepłowniczej będzie realizowany w dwóch etapach zgodnie z postanowieniami porozumienia podpisanego z miastem i MPEC. Pierwszy etap projektu ma obejmować dostawy ciepła z już istniejącej instalacji do produkcji klinkieru Cementowni Chełm z dodatkowo wybudowanym na niej wymiennikiem ciepła. Etap ten zawiera również budowę na koszt Cemexu nowego odcinka ciepłociągu o długości około 2 km wzdłuż ulicy Fabrycznej, łączącego instalację Cementowni Chełm, będącą nowym źródłem ciepła, z miejską siecią ciepłowniczą.

W drugim etapie, w ramach nowego projektu Elektrowni Chełm, zostanie rozbudowana instalacja do produkcji klinkieru Cementowni Chełm o układ termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem ciepła i produkcją energii elektrycznej oraz niezależną linią przyjęcia i przygotowania odpadów. Zadaniem Elektrowni, zasilanej paliwami alternatywnymi oraz posortowniczą frakcją odpadów palnych, będzie wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Cementowni Chełm i ciepła dla miasta. – Po zakończeniu budowy Elektrowni Chełm zakładamy docelowe, łączne dostawy ciepła dla Miasta Chełma z obydwu modułów, tj. z instalacji do produkcji klinkieru oraz z Elektrowni Chełm na poziomie 50MW – mówi Tadeusz Radzięciak.

Projekt CEMEX zrealizuje z partnerem zewnętrznym. Elektrownia będzie zlokalizowana na terenie Cementowni Chełm, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej linii do produkcji klinkieru, z którą instalacja elektrowni ma mieć technologiczne połączenia. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here