Ratunek w łączeniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami wkrótce zostaną połączone. Nowa spółka wybuduje systemu selektywnej zbiórki odpadów, recyklomatów służących zwiększeniu odzysku surowców, a także farm fotowoltaicznych na ujęciach wody Bariera i Trubaków.

Na naszych łamach już informowaliśmy, że od pewnego czasu władze miasta rozważają połączenie MPGK z PGO. Teraz mówi się już o tym oficjalnie, a do samej fuzji ma dojść jeszcze w tym roku. Połączenie ma uratować znajdujące się w fatalnej sytuacji finansowej MPGK. Z zapowiedzi prezesa MPGK wynika, że plany przewidują wspólny z miastem projekt budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów składającego się z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz podziemnych i półpodziemnych pojemników na odpady.

Będzie to możliwe dzięki zlokalizowaniu w Chełmie tzw. recyklomatów służących zwiększeniu odzysku surowców, budowy farm fotowoltaicznych na ujęciach wody Bariera i Trubaków, rozbudowy kogeneracji (równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym) na oczyszczalni ścieków.
Podczas ostatniej sesji chełmscy radni zabezpieczyli w budżecie pieniądze na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”. (mo)