Ratusz pyta o Mieszkanie Plus

Już niebawem przy ulicy Pancerniaków we Włodawie rozpocznie się budowa dwóch nowych budynków socjalnych.

– Przetarg został rozstrzygnięty. Podpisaliśmy również umowę z wykonawcą, więc prace ruszą niebawem – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Potrzeby mieszkaniowe są jednak tak duże, że rozważamy przystąpienie do rządowego Programu „Mieszkanie Plus”.

Zanim jednak miasto uruchomi rządowy program, niezbędne jest przeprowadzenie sondażu potrzeb lokalowych, który będzie stanowił podstawę do dalszych działań.

– Zachęcam osoby zainteresowane udziałem w programie do wypełnienia wstępnej deklaracji uczestnictwa – mówi Muszyński. – Kwestionariusz dostępny jest na stronie włodawskiego ratusza oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie. Sondaż potrwa do końca czerwca.

Do programu „Mieszkanie Plus” może zgłosić się każda osoba fizyczna posiadająca niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Uczestnictwo w nim nie jest ograniczone żadnymi dodatkowymi warunkami poza posiadaniem tak zwanej „zdolności czynszowej”, którą należy odróżnić od „zdolności kredytowej” wymaganej w dotychczasowych programach wsparcia budownictwa mieszkaniowego np. „Mieszkanie dla młodych” czy „Rodzina na swoim”. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie. (a)