Razem silni!

Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców z siedzibą w Lublinie organizuje doroczny Kongres Ruchu Spółdzielców. Wydarzenie odbędzie się 17 października w auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przy ul. Projektowej 4.


Obrady o godz. 9 otworzą: Ryszard Nowak – prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców, prof. nadzw. dr hab. Mirosław J. Jarosz – rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i prof. dr hab. Katarzyna Popik z tej uczelni.

Wśród zaproszonych gości są m.in. Jan Krzysztof Ardanowski – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski, Krzysztof Żuk – prezydent Lublina.

Poza własnymi wystąpieniami wezmą oni udział w odznaczaniu przedsiębiorców medalem „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców”.

Wykład inauguracyjny „Innowacyjny rozwój gospodarki a spółdzielczość w Niepodległej Polsce” wygłosi prof. dr hab. Marian G. Brodziński z Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Sesję ekspertów „Formy wspierania spółdzielczości z poziomu państwa” poprowadzi dr Mariusz Paździor z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Wezmą w niej udział: Andżelika Wardęga – dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Kaźmierski – dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii, Eliza Chojnicka – wicedyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Marian Borek – wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Będą też inne sesje

Prawno-ekonomiczną „Faktoring jako nowoczesne i elastyczne źródło finansowania” będzie moderować dr Jacek Sobczak (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie).

Najdłuższą sesję – „Szanse i zagrożenia rozwoju spółdzielni”, poprowadzi dr Maria Zuba-Ciszewska (Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). W tych obradach weźmie udział kilkunastu przedsiębiorców z Lublina, Lubelszczyzny i spoza regionu, m.in.: Adam Pękała – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Bazylany” w Chełmie, Władysław Mikucewicz – prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie i przewodniczący Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Zofia Popławska – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, Zbigniew Bryczek – prezes Zarządu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Jutrzenka” w Zakrzówku, Dariusz Pilipiec – prezes Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie, Anna Bulka – prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie, Kazimiera Wójtowicz – prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie, Radosław Janik – prezes Spółdzielni Pszczelarskiej Apis w Lublinie, Mieczysław Zapał – prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, Ryszard Prus – prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Beata Skwarek – prezes Spółdzielni Socjalnej „Promyk Nadziei” w Krzywdzie, Rafał Sawicki – prezes Spółdzielni „Chmiel” w Spiczynie, Gerard Porowski – prezes Odzieżowej Spółdzielni Inwalidów w Rykach, Piotr Różyński – prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, Szymon Heba – prezes Ogrodniczej Spółdzielni Handlowo-Usługowej „Sandomir– Fruit” w Kleczanowie, Franciszek Chilewicz – prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Biała Podlaska.

Marek Rybołowicz