Recytatorzy z ośrodków specjalnych

(17 listopada) XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń – „Jarmark cudów w wierszach Wisławy Szymborskiej”, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie, odbył się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Organizatorami konkursu byli: Joanna Tkaczuk, Danuta Drożyńska, Artur Mierzwa, Katarzyna Skoczelas, Katarzyna Smolik, Katarzyna Olszewska przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą reprezentowały Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z Zamościa, Krasnegostawu, Radzynia Podlaskiego, Lublina, Firleja, Dorohuska, Włodawy, Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z Chełma, Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.
Występy oceniało jury w składzie: Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska, Zofia Zaorska, Elżbieta Kurdyk.

Wśród laureatów są przedstawiciele Włodawy. W kategorii szkół podstawowych trzecie miejsce zdobyła Amelia Mendel (SOSW Włodawa), a wyróżnienia – Aleksandra Grajper (SOSW Włodawa), Kamil Romaniuk (SOSW Włodawa), Martyna Wieliniec (SP nr 3 Włodawa).
W części artystycznej wystąpili uczniowie SOSW we Włodawie: „Formacja G – dur” pod kierunkiem Karola Kawiaka, Artura Mierzwy i Katarzyny Skoczelas, zespół „Świetliki” pod kierunkiem Joanny Szymańskiej, Anety Czerwińskiej i Anny Bajko-Książek oraz zespół „Iskierki” pod kierunkiem Edyty Borkowskiej.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych. (p)