Rekordowa kwota

(1-2 listopada) Tylko pierwszego dnia kwesty na dwóch włodawskich cmentarzach zebrano rekordową sumę 12781 zł i 14 gr plus 4 euro. Stowarzyszenie Renovabis we Włodawie po raz 11. zorganizowało zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym we Włodawie. Wśród kwestujących byli m.in. starosta Andrzej Romańczuk, burmistrz Wiesław Muszyński i naczelnik poczty Katarzyna Wojtal.

Kwesta okazała się rekordową. Tylko pierwszego dnia zebrano 11452,15 zł, 6 euro i 2 dolary. Kwesta prowadzona była przez prawie 50 osób, w tym m.in. starostę A. Romańczuka, burmistrza W. Muszyńskiego, samorządowców czy kierowników placówek. Od powstania Stowarzyszenia Renovabis 2009 r. w 11 kwestach zebrano łącznie prawie 120 tys. zł. Zarząd stowarzyszenia serdecznie dziękuje darczyńcom i kwestującym.

– To dzięki hojności społeczeństwa i zaangażowaniu wolontariuszy osiągamy bardzo dobre rezultaty w gromadzeniu środków finansowych na renowację zabytków – mówi prezes, Edward Łągwa. – Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za zebrane pieniądze podczas kolejnej rekordowej kwesty na włodawskich cmentarzach. (pk)

News will be here