Rekrutacja przedszkolaków zakończona

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lublinie. Dla wszystkich maluchów są miejsca, choć nie zawsze tam, gdzie chcieliby ich rodzice.


W tym roku miasto przygotowało dla dzieci w wieku przedszkolnym łącznie 10 335 miejsc, w tym 9 876 miejsc w placówkach prowadzonych bezpośrednio przez Gminę Lublin. Na pozostałe miejsca składają się przedszkola prywatne, które na podstawie umów z miastem funkcjonują na tych samych zasadach co placówki samorządowe. Oferta edukacyjna miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny (na który składają się dwa przedszkola – przyp. red.), które na rok szkolny 2019/2020 przygotowały 8 876 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1000 miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Które przedszkola cieszyły się największym powodzeniem? W tegorocznej rekrutacji najwięcej chętnych zgłosiło się do Przedszkola nr 85 przy ul. Onyksowej. Poza nim największą popularnością cieszyły się także: Przedszkole nr 7 przy ul. Elektrycznej, Przedszkole nr 9 przy ul. Pogodnej, Przedszkole nr 12 przy ul. Wolskiej, Przedszkole nr 13 przy ul. Okrzei, Przedszkole nr 35 przy ul. Błękitnej, Przedszkole nr 59 przy ul. Niepodległości, Przedszkole nr 75 przy ul. Żelazowej Woli, Przedszkole nr 86 przy ul. Sławinkowskiej (w Zespole Szkół nr 12) oraz Przedszkole nr 87 przy ul. Woronieckiego – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Dzieciom, które nie dostały się podczas dwóch tur rekrutacji do żadnej ze wskazanych przez rodziców placówki, zgodnie z wytycznymi ustawowymi, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin wskazuje miejsca w placówkach, w których zostały wolne miejsca. Do rodziców tych dzieci zostały wysłane listy i do dnia 14 sierpnia mają oni czas na potwierdzenie woli uczęszczania ich dzieci do zaproponowanych przedszkoli. Po tym terminie miasto ogłosi, które przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dysponują jeszcze wolnymi miejscami. O przyjęciu dziecka na takie miejsce decyduje dyrektor danej placówki.

Marek Kościuk