Rekrutacja przez internet

W środę (1 kwietnia) w Lublinie startuje rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. W związku z zamknięciem do 11 kwietnia wszystkich placówek oświatowych należy je składać przez internet, ale w ciągu tygodnia po otwarciu przedszkola czy szkoły trzeba będzie donieść jego wersję papierową.


Rekrutacja do przedszkoli

Rodzice i opiekunowie kandydatów na przedszkolaków mają czas, od 1 kwietnia do 10 kwietnia, by wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego – edu.lublin.eu (w zakładce aplikacje dla rodziców).

– Składanie wniosku należy rozpocząć, klikając w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia teraz wniosek tylko w formie elektronicznej – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza. Ale uwaga! Po wznowieniu zajęć w placówkach będzie siedem dni roboczych na dostarczenie papierowego wydrukowanego wniosku (wraz z załącznikami ) do przedszkola pierwszego wyboru.

W tym roku rodzice mogą wybrać aż siedem przedszkoli, które we wniosku należy wpisać w kolejności od najbardziej preferowanego.

– O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin – przypomina rzeczniczka. W tegorocznej rekrutacji jest też nowość – rodzice rozliczający PIT w Lublinie mogą uzyskać 2 dodatkowe punkty.

Oferta edukacyjna miasta Lublin obejmuje 64 przedszkola i 1 zespół przedszkolny, które na rok szkolny 2020/2021 przygotowały 8726 miejsc wychowania przedszkolnego oraz 27 szkół podstawowych, które przygotowały ok. 1378 miejsc w oddziałach przedszkolnych. Dodatkowo, z dniem 1 września 2020 r. funkcjonowanie rozpocznie Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej 7, gdzie zostaną uruchomione oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wśród miejskich przedszkoli trzy prowadzą edukację metodami M. Montessori: Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a – 4 oddziałowe, 100 miejsc; Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5 – 5 oddziałowe, 120 miejsc i Przedszkole nr 34, ul. Motorowa 10 – 6 oddziałowe, 143 miejsca.

Sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez miasto Lublin uzupełniają w tym roku Przedszkole Katolickie im. św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego – z 260 miejscami i trzy przedszkola niepubliczne dofinansowane przez miasto: Przedszkole Niepubliczne „Niebieski Koralik”, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” oraz Przedszkole Niepubliczne „Klanzy”, które przygotowały 118 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5- i 6-letnich.

Nauka odbywa się tu w takim samym systemie jak w innych przedszkolach. Tegoroczna rekrutacja skierowana jest do: dzieci w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach: 2014-2017), które nie uczęszczały dotychczas do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin (dzieci, które chodzą już do wybranego przedszkola mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola bez konieczności ponownego udziału w rekrutacji) oraz dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2014 r.), które zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i nie uczęszczają do żadnej placówki prowadzonej przez miasto.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Na rok szkolny 2020/2021 nabór do klas pierwszych będzie prowadzony przez 43 szkoły podstawowe, (w tym przez otwieraną Szkołę Podstawową nr 58 zlokalizowaną przy ul. Berylowej 7). Tu rekrutacja też prowadzona jest elektronicznie, ale wniosek w wersji papierowej trzeba będzie przynieść do wybranej szkoły w ciągu 7 dni od dnia jej otwarcia po zakończeniu epidemii.

– W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a niezameldowanych w Lublinie), należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailem ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje – informuje Monika Głazik.

Wnioski do klas pierwszych należy wypełniać na stronie internetowej edu.lublin.eu od 1 do 8 kwietnia. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej z przypisanym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Od 21 kwietnia 2020 r. od g. 8.00 do 28 kwietnia 2020 r. do g. 14.00 będzie prowadzona rekrutacja na wolne miejsca (jeśli szkoła będzie takimi dysponować) dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność złożenia wniosku. (EM.K.)