Rekrutacja w pełni

Już wszystkie lubelskie uczelnie prowadzą rekrutację na studia. Jako ostatnia, 21 maja, uruchomiła ją Politechnika Lubelska. Niektóre z uczelni podały już wstępne limity miejsc.

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął rejestrację kandydatów na studia I stopnia 10 kwietnia i zakończy ją 9 lipca. Pierwsze listy przyjętych zostaną ogłoszone 14 lipca. Z kolei kandydaci na studia II stopnia mogą rejestrować się do 16 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 20 lipca.

W ofercie uczelni jest ponad 40 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, filozoficznych, ścisłych oraz studia międzyobszarowe w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Planowana liczba miejsc na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 2775. W tegorocznej rekrutacji uniwersytet przygotował 4 nowości, są to: lingwistyka stosowana I stopnia oraz trzy kierunki II stopnia tj. ekonomia społeczna i praca socjalna, retoryka stosowana i biotechnologia w języku angielskim.

Uniwersytet Przyrodniczy

Bogatą ofertę szykuje też Uniwersytet Przyrodniczy. Internetowa rejestracja kandydatów rozpoczęła się 10 maja i potrwa do 10 lipca. A 13  lipca zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych. Łącznie uczelnia szykuje 1924 miejsc. Kandydaci mogą wybierać spośród 40 kierunków. Nowościami są: Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, biokosemtologia, medycyna roślin. Kandydaci będą mogli też podjąć studia w języku angielskim – global manager in agrbuissnes. Kierunek jest realizowany w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Uniwersytet Przyrodniczy proponuje również inne kierunki w języku angielskim np. Medicine of Plants, Equine Managment and Care, Veterinary Medicine. Istnieje też możliwość studiowania w języku rosyjskim na kierunku ogrodnictwo.

Uniwersytet Medyczny

Na brak kandydatów nie może narzekać Uniwersytet Medyczny. W tym roku uczelnia oferuje studia na 15 kierunkach. Nowością jest biomedycyna na poziomie magisterskim. Dotychczas kierunek był prowadzony tylko na studiach I stopnia.  Władze uczelni rozważają również zwiększenie liczby miejsc na kierunku lekarskim, ale na ostateczną decyzję jeszcze trzeba poczekać. Dla kandydatów przewidziano 2102 miejsc. Rekrutacja rozpoczęła się 9 kwietnia. Pierwsze listy przyjętych zostaną ogłoszone 12 lipca.

Politechnika Lubelska

W swojej ofercie uczelnia posiada 20 kierunków I stopnia i 15 kierunków II stopnia. Rejestracja ruszyła 21 maja, a zakończy się 3 lipca. Ogłoszenie pierwszych wyników przyjętych na studia jest zaplanowane na 9 lipca. Władze politechniki przygotowały w sumie 4080 miejsc. W tym roku uczelnia otwiera również nowy kierunek – Robotyzacja procesów wytwórczych na Wydziale Mechanicznym. Są to studia inżynierskie I stopnia, na których nauka trwa 3,5 roku. Absolwenci znajdą zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki,
w których istnieje potrzeba automatyzacji i robotyzacji, m.in. w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym.

– Współczesna linia produkcyjna coraz mniej kojarzy się ze zdjęciem z fabryki Forda, na którym ubrani w kombinezony robotnicy montują kolejne elementy karoserii do ramy Forda. Dzisiaj w wielu miejscach pracy roboty przemysłowe przestały być alternatywą dla człowieka – stały się niezastąpione. Na przykład w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym zasadą jest brak dostępu człowieka do produktu, wszystkie operacje wykonywane są automatycznie przez maszyny – mówi dr inż. Radosław Cechowicz z Katedry Automatyzacji Politechniki Lubelskiej.

Dlatego studia na nowym kierunku mają przygotować absolwentów do roli inżyniera w zakładzie produkcyjnym, w którym roboty przemysłowe są integralną częścią każdego procesu produkcyjnego. Będą oni potrafili dostosować proces produkcji do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i zamówień klientów, w tym do realizacji indywidualnych, spersonalizowanych zamówień typowych dla ery handlu internetowego.

Ponad połowa zajęć na uczelni to laboratoria i projekty, w czasie których studenci będą się uczyć programowania robotów, sterowników i komputerów przemysłowych (w tym PLC i mikrosterowników), podstaw projektowania mechanizmów i całych procesów wytwórczych oraz  bezpieczeństwa przemysłowego.

– Zdobytą wiedzę i umiejętności studenci będą mogli wykorzystać podczas innowacyjnych, trwających przez cały rok akademicki, zintegrowanych zajęć projektowych. Będą one polegały na rozwiązaniu konkretnego problemu robotyzacji procesu wytwórczego, zaczynając od pomysłu, poprzez projekt i opracowanie dokumentacji, a na wykonaniu i sprawdzeniu poprawności działania systemu kończąc – mówi dr inż. Jarosław Zubrzycki z Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych.

Elektroniczna rekrutacja na studia trwa na stronie: http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/elektroniczna-rejestracja-kandydatow.

UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uruchomił internetową rejestrację kandydatów 16 kwietnia, potrwa ona do 6 lipca. Już 11 lipca uczelnia ogłosi pierwsze listy zakwalifikowanych na studia. Największa lubelska uczelnia oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie oraz na Wydziale Zamiejscowym w  Puławach. W tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności,

Również obcokrajowcy znajdą tu dla siebie studia w języku angielskim. W roku akademickim 2018/2019 UMCS proponuje nowe anglojęzyczne kierunki na studiach II stopnia m.in. „Education and therapy” z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Studia te są bezpłatne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kolejną propozycją są bezpłatne studia na kierunku Intercultural communication in education and the workplace (Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy), realizowane w ramach programu „Zintegrowany UMCS” na Wydziale Humanistycznym.  Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel oraz obsługujących zagranicznych klientów w instytucjach kultury i oświatowych promujących wielokulturowość, w mediach czy biurach karier. Żadna inna uczelni w kraju nie prowadzi anglojęzycznych studiów poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i rynku pracy.

Dodatkowo uniwersytet planuje uruchomić studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów. Program kształcenia obejmuje przedmioty z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych, związane z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych). Studenci będą odbywali praktyki w jednostkach przemysłowych i naukowych, w których zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy z wykorzystaniem, produkcją i technikami badań nowoczesnych materiałów.

Z kolei na studiach niestacjonarnych II stopnia proponowana jest specjalność chemia materiałowa. Biomateriały, implanty kostne, sztuczne zastawki, materiały stomatologiczne, unikalne kompozyty czy katalizatory, a także superlekkie, a jednocześnie wytrzymałe materiały – to tylko niektóre z przykładów i propozycji, nad którymi będą pracować studenci. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne pozwalające uzyskać atrakcyjny zawód i stabilne miejsce pracy.

Ciekawą propozycją jest także Bioanalityka – specjalność, która pojawi się na kierunku biologia II stopnia. Podczas tych studiów studenci pogłębią wiedzę z zakresu właściwości i przemysłowego wykorzystania substancji roślinnych, poznają molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych oraz zdobędą wiedzę specjalistyczną w zakresie podstaw diagnostyki onkologicznej oraz biochemii klinicznej.

Uczelnia rozszerzyła także ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia. Nową specjalność – International institutions – proponuje dla studentów II stopnia kierunku International relations. W jej ramach będą kształceni przyszli pracownicy instytucji i organizacji międzynarodowych.

Joanna Niećko, MG