Rekruterzy – WOT wyszukuje

Specjalnie przeszkoleni terytorialsi-rekruterzy wyszukają kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i pomogą im w załatwieniu wszelkich formalności. To nowy, pilotażowy projekt rekrutacyjny WOT, który ma ułatwić i skrócić proces naboru w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zamrożona przez pandemię rekrutacja w szeregi terytorialsów teraz nabiera tempa. W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pracę rozpoczął nieetatowy mobilny zespół rekrutacyjny, którego zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów do terytorialnej służby wojskowej z województwa lubelskiego, a następnie pilotowanie całego procesu rekrutacyjnego.

Terytorialsi-rekruterzy poinformują osoby zainteresowane o zasadach pełnienia służby, odpowiedzą na ich pytania, pomogą wypełnić wniosek o powołanie do służby, a następnie w ich imieniu złożą dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, właściwej dla miejsca zamieszkania.

– Rekruterzy działają w powiatach, z których pochodzą, w społecznościach, które dobrze znają, aby skuteczniej docierać do najbardziej zainteresowanych służbą w WOT – mówi ppor. Damian Duda, szef Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego Lubelskiej Brygady OT. – Naszym zadaniem będzie również pomaganie osobom, które chcą wstąpić w nasze szeregi, ale nie mają czasu lub możliwości, aby dopełnić formalności w wojskowych komendach uzupełnień. Będziemy sprawować pieczę nad kandydatami aż do czasu złożenia przez nich przysięgi wojskowej.

Koncepcja utworzenia mobilnych zespołów rekrutacyjnych jest częściowo wzorowana na modelu stosowanym w Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich. Ważne są również dotychczasowe doświadczenia WOT, które pokazują, że najlepszymi rekruterami są sami terytorialsi, a co drugi żołnierz WOT przychodzi do służby terytorialnej zachęcony przez innych żołnierzy OT.

Mobilne zespoły rekrutacyjne działają w trzynastu z piętnastu brygad WOT, także w 24 chełmskim batalionie lekkiej piechoty. Wszyscy terytorialsi-rekruterzy przeszli odpowiednie szkolenia. Jeśli projekt się sprawdzi, liczba zespołów będzie powiększana. Akcja rekrutacyjna WOT adresowana jest przede wszystkim do środowisk, które mogą być szczególnie zainteresowane służbą terytorialną, np. harcerzy, organizacji proobronnych, uczniów ostatnich klas szkół średnich.

Kontakt z Mobilnym Zespołem Rekrutacyjnym 2 LBOT dla zainteresowanych służbą w WOT mieszkańców Chełma i powiatów chełmskiego, włodawskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego – e-mail: marek.chec@wot.ron.mil.pl. (opr. mo, fot. WOT)