Remont cmentarza wojennego coraz bliżej

Sześć firm zgłosiło się do przetargu na remont cmentarza wojennego przy ul. J. Młodowskiej w Chełmie, ale tylko jedna złożyła ofertę niższą niż na wykonanie inwestycji planuje wydać miasto.

Najwyższa oferta opiewa na 778 tys. zł (złożyło ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jaszczowa). Szansy na zwycięstwo w przetargu nie mają też raczej firma Bermal z Rudolfina (678 tys. zł), spółka Katanga z Parszowa (569 tys. zł), ani też przedsiębiorstwo Globin z Pokrówki (486 tys. zł). Na 428 tys. zł opiewa oferta spółki Lidertech z Chełma. Najniższą ofertę złożył Gminny Zakład Obsługi z Okopów Kolonii w gminie Dorohusk (349 tys. zł). Nie przesądza to jeszcze definitywnie, że właśnie GZO wyremontuje cmentarz przy ul. J. Młodowskiej, trwa bowiem analiza ofert pod kątem formalnym i prawnym.
Miasto chciało przeznaczyć na zadanie maksymalnie 350 tys. zł. (kg)