Remont pomnika Tadeusza Kościuszki

Od lewej: Edward Łągwa, Marian Mazurek, Wiesław Muszyński

W dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki włodawski pomnik Naczelnika Polskiego Powstania przeciw Rosji i Prusom z 1794 roku doczeka się remontu. Burmistrzowi Włodawy udało się pozyskać środki na jego renowację. Porozumienie w tej sprawie podpisali burmistrz Wiesław Muszyński, prezes fundacji „Laetitia” Marian Mazurek i prezes włodawskiego stowarzyszenia „Renovabis” Edward Łągwa.

– Dzięki porozumieniu, które podpisaliśmy z fundacją „Laetitia” i stowarzyszeniem „Renovabis” znajdujący się w centralnej części miasta pomnik będzie wyremontowany – mówi burmistrz Muszyński – Jest to chyba najlepszy sposób upamiętnienia dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Odnowienie pomnika podniesie również rangę odbywających się tu uroczystości z okazji najważniejszych świąt państwowych.
Zgodnie z podpisanym dokumentem Fundacja „Laetitia” na własny koszt wykona konserwację pomnika, a także jego najbliższego otoczenia. Stowarzyszenie „Renovabis” pokryje część kosztów remontu ze środków zebranych w trakcie zbiórki przeprowadzonej w ubiegłym roku. Miasto Włodawa udzieli niezbędnego wsparcia organizacyjnego i logistycznego przy realizacji przedsięwzięcia. Prace mają potrwać do października, jednak wszystkie strony porozumienia zadeklarowały podjęcie wszelkich kroków zmierzających do możliwie najszybszego zakończenia remontu.
Historia pomnika Tadeusza Kościuszki we Włodawie sięga 1909 roku. Obelisk pierwotnie upamiętniał wizytę carskiej pary we Włodawie przy okazji manewrów wojskowych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pomnik został przebudowany. Dwugłowego orła rosyjskiego zastąpił orzeł polski, a na cokole umieszczono wykonany z brązu portret Tadeusza Kościuszki. (ad)