Remont trwa i trwa

Przy ul. Kurantowej 5 na Czechowie powstaje placówka dla dzieci niepełnosprawnych i autystycznych nie tylko z naszego miasta, ale z całej Lubelszczyzny. Pomieści też uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 26, działającej w Zespole Szkół nr 4.
Do nowego budynku przy ulicy Kurantowej 5 od 1 września mieli uczęszczać najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Jednak przedłużający się remont placówki prawdopodobnie opóźni jej otwarcie. Wina leży po stronie wykonawcy, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Do połowy sierpnia miały być gotowe wszystkie wewnętrzne instalacje, a do końca września – docieplenie obiektu.
– Przewidywany harmonogram zakładał, że w obecnym czasie wykonawca zrealizuje bardziej zaawansowany etap prac. Wydział Inwestycji i Remontów UM Lublin, nadzorujący ich przebieg, na bieżąco zgłasza uwagi wykonawcy z naciskiem na zwiększenie tempa realizacji robót – mówi Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta zdecydowano, że do chwili ukończenia wszystkich prac remontowych dzieci pozostaną w placówce przy ul. Bronowickiej 21 i tam rozpoczną nowy rok szkolny.

– Po remoncie na Kurantowej 5 dzieci będą miały odpowiednią opiekę specjalistyczną. Każdy oddział posiadać ma oddzielną salę lekcyjną, a w 8 salach specjalistycznych (pracowniach) prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjo-rewalidacyjne, takie jak np. zajęcia ruchowe, malarstwo, garncarstwo, czy zajęcia słowne i muzyczne – zapewnia Mazurek-Podleśna. W 16 oddziałach (2-, 4-osobowych) ma się uczyć około 50 dzieci. Jak informują urzędnicy, miasto nie zamierza zrywać umowy z wykonawcą, bo ogłoszenie kolejnego przetargu na dokończenie budowy pochłonęłoby zbyt dużo czasu i w rezultacie byłoby niekorzystne dla czekających na nową szkołę dzieci. Na pewno jednak Wydział Inwestycji i Remontów wyciągnie konsekwencje finansowe wobec wykonawcy. Na remont budynku przy Kurantowej 5 przeznaczono ponad 2,5 mln zł z budżetu miasta. Jest to niezbędna inwestycja, ponieważ na chwilę obecną zajęcia specjalne prowadzone są w pięciu lubelskich szkołach, w których działają klasy integracyjne, brakuje jednak specjalistycznej placówki stworzonej wyłącznie pod potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i autyzmem, a takie warunki ma zapewniać nowy budynek. (EM.K.)