Remonty w oświacie

Znany jest już plan prac budowlano-remontowych w placówkach oświatowych na bieżący rok. W SP nr 7 i SP nr 4 ruszy wymiana okien. W „Gastronomach” zostanie odnowiona sala gimnastyczna, ale i tak najwięcej pieniędzy pochłonie modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego.

Oprócz szeregu inwestycji drogowych, kulturalno-sportowych i gospodarczych, na bieżący rok miasto zaplanowało także zadania remontowo-budowlane w miejskich placówkach oświatowych. Część z nich została właśnie wskazana na sporządzonym przez urzędników planie inwestycji oświatowych.
– Każdego roku miasto zabezpiecza dość spore fundusze na tzw. remonty oświatowe, ale na etapie sporządzania budżetu zadania nie są wskazywane z nazwy – wyjaśnia Augustyn Okoński dyrektor Wydziału Oświaty chełmskiego magistratu. – Plan powstaje na początku roku uwzględniając aktualne potrzeby placówek i jest na bieżąco uzupełniany.
Na sporządzonej niedawno wstępnej liście znalazło się już kilka szkół i przedszkoli. Pracami mają zostać objęte m.in. SP nr 7 i SP nr 4. W tym roku rozpocznie się tam wymiana okien, a w „Czwórce” dodatkowo remontowi zostanie poddana tamtejsza stołówka.
Remont dachu to z kolei zadanie, które ma dotyczyć Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. W Zespole Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych zostanie odnowiona sala gimnastyczna. Robotnicy pomalują ściany, sufit, wymienią oświetlenie.
Ekipy budowlane pojawią się również w trzech przedszkolach: nr 5, nr 12 i nr 15. Tam zakres prac ma obejmować dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zalecających by klatki były obudowane, zamykane, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
Dość spory zakres robót przewidziano w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Trubakowskiej. Placówka również przejdzie remont związany z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych. Łącznie, zaplanowane na obecną chwilę remonty w oświacie, mogą pochłonąć ponad 700 tys. zł.
– Na liście zadań są również inne mniejsze przedsięwzięcia w kolejnych placówkach, a sama lista nie jest ostateczna – podkreśla prezydent Chełma Agata Fisz. – W zależności od wyników przetargu oraz posiadanych funduszy będziemy chcieli zrealizować w tym roku jeszcze więcej prac. Oczywiście tam gdzie będzie taka możliwość, roboty budowlane będą przeprowadzane głównie w przerwie wakacyjnej.
Urzędnicy podkreślają, że bieżące prace remontowe to tylko niewielka część tegorocznych nakładów inwestycyjnych w oświacie. Blisko 3,5 mln zł może pochłonąć modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego. Na realizację tego zadania miasto pozyskało już duże unijne dofinansowanie. Kolejne 750 tys. zł to szacowane wydatki na prace związane z przebudową terenów i modernizacją boisk przy SP nr 4, SP nr 8 oraz ZSP nr 3. Te zadania to część miejskich pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski. Nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztowała przebudowa basenu przy SP nr 8. Miasto zabezpieczyło na ten cel już 1 mln zł, który ma stanowić udział własny do konkursu, w ramach którego urzędnicy starają się o zewnętrzne dofinansowanie tej inwestycji. (ptr)