Resocjalizacja przez sztukę

W piątek (25 października) w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon. Pomysł narodził się w 2008 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie przy okazji realizacji programu resocjalizacyjnego pt. „Sztuka to moje drugie życie” autorstwa kpt. Iwony Odyniec.

– Głównym celem konkursu jest zainteresowanie osadzonych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z tradycji prawosławnej, jak również z dziedziny ikonografii oraz uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka – mówi ppor. Daniel Pręciuk z ZK we Włodawie. – Więzienna twórczość osadzonych ma coraz większe znaczenie. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno. Pisanie ikon daje osadzonym możliwość wypowiedzenia się, skłania do refleksji nad życiem świętych, postaci umieszczonych na tychże ikonach, a jednocześnie nad życiem własnym. Ten rodzaj twórczości daje skazanym możliwość duchowego wyciszenia się, spokoju oraz kontemplacji.

To ważna forma resocjalizacji osadzonych. W tym roku konkurs cieszył się ogromną popularnością, co potwierdza liczba zgłoszonych prac – wpłynęło ich aż 42. VII Konkurs Pisania Ikon został podsumowany 25 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

Organizatorem był ppłk Jacek Sankowski – dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie i ksiądz Jerzy Ignaciuk – kapelan prawosławny. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski oraz arcybiskup Abel – dodaje Pręciuk. Władze samorządowe na wydarzeniu reprezentował m.in. Andrzej Romańczuk, starosta włodawski, który w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie tego typu projektów zarówno dla samych osadzonych, jak i dla procesu ich resocjalizacji. (b)