Rewolucja w urzędzie i lifting szkoły

W Urzędzie Gminy Żmudź rozpoczyna się remont. Ma na celu dostosowanie urzędowych pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przewidziane nowoczesne rozwiązania mają naprawdę nieliczne samorządy. Wkrótce lifting przejdzie także żmudzka podstawówka i na te prace zgłosiło się rekordowo dużo chętnych wykonawców.

„Dostępny samorząd – poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez gminę – roboty adaptacyjne w celu spełnienia wymagań Raportu z badań dostępności budynku UG Żmudź” – to długa nazwa przedsięwzięcia, na które gmina Żmudź otrzymała dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przetarg na to zadanie wygrała chełmska firma „PARTNER” (jej oferta opiewa na 133 114,99 zł) i roboty w żmudzkim urzędzie wkrótce się rozpoczną.

Mają na celu dostosowanie do potrzeb i ułatwienie przemieszczania się osobom ze szczególnymi potrzebami tj. niepełnosprawnym, seniorom. Prace obejmują m.in. dostosowanie toalet, wymianę instalacji elektrycznej i wymianę drzwi, a także roboty na zewnątrz budynku, które mają na celu ułatwić dostęp petentom ze szczególnymi potrzebami. Z myślą o osobach niedowidzących wydzielone zostaną kolorystyczne „ciągi komunikacyjne” na korytarzach urzędu, a dojście do sekretariatu będzie wyróżnione zmienną fakturą w terakocie oraz wizualnym kontrastem.

O tym, jak bardzo takie rozwiązania ułatwiają wizytę w urzędzie i załatwienie formalności opowiadała ostatnio naszej dziennikarce jedna z bohaterek artykułu w „Nowym Tygodniu”, osoba niedowidząca. Tego typu nowoczesne udogodnienia to obecnie jeszcze nowość w urzędach powiatu chełmskiego. Z kolei z myślą o osobach niedosłyszących w żmudzkim urzędzie zastosowana będzie tzw. pętla indukcyjna. To urządzenie, które pomaga lepiej słyszeć osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów, eliminujące szmery i zakłócenia z otoczenia.

Jedenastu chętnych na lifting szkoły

Gmina Żmudź dostała także 2,7 mln zł rządowej dotacji (z puli przeznaczonej na inwestycje w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y) na przebudowę szkoły w Żmudzi. W ogłoszonym przez gminę przetargu wystartowało aż 11 firm. Rozbieżność cenowa w ich ofertach jest bardzo duża – najniższa z nich opiewa na niewiele ponad 2 mln zł, a najdroższa na 3,7 mln zł. Na to przedsięwzięcie gmina Żmudź ma dołożyć z własnej kasy jedynie 2 procent jego wartości. Gmina wkrótce rozstrzygnie przetarg, a wybrany w nim wykonawca będzie miał czas do końca sierpnia na realizację prac. Żmudzka podstawówka będzie ocieplona i ogrodzona. Wymieniony będzie też dach na „przedwojennej” części budynku. (mo)