Roboty ruszą z kopyta

Rejowiec może w końcu ruszać z rewitalizacją parku przy pałacu i budową przedszkola. Gmina miesiącami czekała na podpisanie umów na dotacje, które dostała… przed rokiem. Ale to nie jedyna inwestycja w miasteczku. Trwa remont kolejnego odcinka ul. Przemysłowej.

W Rejowcu mogły już trwać dwie spore inwestycje. W 2016 roku gmina pozyskała 2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację parku przy pałacu Ossolińskich. W ramach tych pieniędzy powstaną nowe drogi dojazdowe, alejki i ścieżki oraz zamontowane będą nowe ławki. Część starych i obumarłych drzew zostanie wycięta a w ich miejsce posadzone zostaną nowe. Przed pałacem, w którym mieszczą się urząd miasta i ośrodek pomocy społecznej, powstanie rondo. Projekt przewiduje zlikwidowanie starego, nieczynnego od lat szamba i wybudowanie w tym miejscu niewielkiego amfiteatru. W parku powstanie także nowa altana. – W końcu doczekaliśmy się podpisania umowy i ogłosiliśmy przetarg – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – Zakończenie inwestycji zaplanowane jest przyszły rok, ale niewykluczone, że wykonawca wyrobi się wcześniej.
Opóźnienie w podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim będzie bardziej uciążliwe w przypadku drugiej inwestycji, czyli przebudowy budynku dawnego urzędu gminy przy ul. Dąbrowskiego na przedszkole. – Po uzyskaniu w ubiegłym roku informacji o przyznaniu nam dotacji, liczyliśmy, że uda nam się wprowadzić przedszkolaków do nowego budynku już we wrześniu tego roku, ale dzisiaj już nie jestem takim optymistą – mówi burmistrz Górski.
Oszacowana na 1,3 mln zł inwestycja zakłada połączenie dawnej siedziby gminy z sąsiednim budynkiem ośrodka pomocy społecznej. – Powstanie nowy budynek w kształcie litery „U”. Będzie ogrodzony, żeby dzieci były bezpieczne. Wejście do budynku będzie od strony dawnego Urzędu Stanu Cywilnego, a to od ul. Dąbrowskiego pozostanie jako wyjście ewakuacyjne – mówi T. Górski. – Zapewne uda się wykonać remont jeszcze w tym roku, ale niestety nie szkolnym.
To nie jedyne inwestycje w Rejowcu. Po przetargu jest już remont kolejnego odcinka ulicy Przemysłowej (od skupu zbóż) do Cukrowni. Oprócz nowej nawierzchni powstaną chodniki i łącznik z ul. Wiktoryna Zaleskiego. Przy tej okazji utwardzony zostanie plac przed pałacem, przy którym powstaną miejsca parkingowe.
Na rewitalizację parku i budowę przedszkola miasto pozyskało aż 85 proc. dotacji w ramach RPO a na remont ul. Przemysłowej ponad 66 proc. w ramach PROW. (bf)