Rodzą się w bólach…

Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej, które było planowane przy „Budowlance”, nie powstanie, bo zgody nie dał konserwator zabytków. Odwleka się rozpoczęcie rozbudowy pływalni przy SP nr 8. W tym roku nie ma też co liczyć na naukowy plac zabaw również przy „Ósemce”, planowany z budżetu obywatelskiego. Projektant poprawia natomiast dokumentację na budowę stadionu lekkoatletycznego. Radni podsumowali realizację ubiegłorocznych inwestycji w oświacie, kulturze i sporcie.

Dyskusję dotyczącą realizacji ubiegłorocznych inwestycji rozpoczął radny Stanisław Mościcki. Zapytał o planowaną budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. – Wiemy, że konserwator nie wyraził na nie zgody. Mamy projekt i co dalej? – pytał radny.

Projekt budowy boiska ze sztuczną trawą został zlecony jeszcze wiosną 2018 rok. O taki obiekt przez ostatnie lata upominały się kluby piłkarskie z terenu miasta. Chełm jako jedyne duże miasto w województwie lubelskim takiego boiska nie posiada. Lublin ma dwa, a trzecie w budowie. Również dwa boiska tego typu znajdują się w Puławach. W ostatnim czasie powstały one też w Zamościu, Białej Podlaskiej, a nawet Lubartowie, czy Lubyczy Królewskiej.

Katarzyna Fik, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju chełmskiego magistratu, przyznała, że miasto obecnie znajduje się w sporze z wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej boiska przy „Budowlance”. Tłumaczyła, że wykonawca, zgodnie z umową, miał dostarczyć miastu projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Tego ostatniego dokumentu nie uzyskał, bo negatywną opinię co do lokalizacji boiska wydał konserwator zabytków. – W takiej sytuacji nie możemy zapłacić projektantowi całego wynagrodzenia, bo nie wywiązał się z umowy – powiedział wicedyrektor Fik.

Urzędniczka potwierdziła, że przy „Budowlance” boisko ze sztuczną nawierzchnią nie powstanie. Opracowany projekt dotyczył również budowy mniejszego boiska wielofunkcyjnego wyłącznie dla potrzeb szkoły i wiele wskazuje na to, że zostanie ono wybudowane. Jak powiedziała wicedyrektor Fik, konserwator nie miał do niego uwag, ale w tym roku miasto nie zaplanowało w budżecie pieniędzy na realizację tego boiska.

Radny Mościcki zapytał o też o rozbudowę pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8. – Ogłoszony przez miasto przetarg został unieważniony, bo najtańsza oferta była wyższa od przeznaczonej na ten cel kwoty w budżecie. Czy ministerstwo sportu, które przyznało dofinansowanie, wyraziło też zgodę na aneks wydłużający termin realizacji? – dociekał Mościcki.

Wicedyrektor Katarzyna Fik wyjaśniła, że pierwszy termin zakończenia całego przedsięwzięcia wyznaczono na sierpień 2020, a nowa data to grudzień 2021 r., z czego merytoryczne rozliczenie przypadnie na pierwszy kwartał 2022 roku.

Radny Mościcki nawiązał jeszcze do planów budowy stadionu lekkoatletycznego przy II LO. Pytał o opracowaniu projektu technicznego. – Wykonawca nie dotrzymał terminu zawartego w umowie – tłumaczyła Katarzyna Fik. – Zwrócił się do nas z wnioskiem, by nie naliczać kar w kwocie zapisanej w umowie, bo ich wysokość przekroczyłaby wartość kontraktu. Przygotowany przez niego projekt nie był w takim kształcie, w jakim zamawialiśmy i został zwrócony do uzupełnienia.

Nowa przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu Dorota Rybaczuk z kolei chciała wiedzieć, czy miasto zleciło wykonanie audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej, głównie w przedszkolach i żłobkach. Wicedyrektor Fik oznajmiła, że są gotowe audyty budynków wszystkich placówek oświatowych podległych miastu i urzędnicy je analizują, ale wiele wskazuje na to, że dofinansowanie z funduszu norweskiego samorząd będzie mógł otrzymać jedynie na termomodernizacje obiektów szkolnych. – Mamy natomiast zapewnienie władz województwa lubelskiego, że nowej perspektywie finansowej w pierwszej kolejności będą ogłaszane konkursy dotyczące termomodernizacji – stwierdziła K. Fik.

Dorota Rybaczuk pytała również o naukowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8, który miał być zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku. – 19 sierpnia minionego roku miasto ogłosiło przetarg na to zadanie, ale nikt się nie zgłosił – wyjaśniała wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. – Podjęliśmy działania, by zlecić wykonanie inwestycji z wolnej ręki, rozmawialiśmy z potencjalnym wykonawcą, lecz nie podjął się tego zadania. Zgodnie z prawem zadanie może być realizowane w kolejnych latach, pod warunkiem, że w budżecie są zabezpieczone na ten cel pieniądze. W tegorocznym budżecie nie ma jednak tego przedsięwzięcia – mówiła K. Fik. (s)