Rodzinnie na scenie

2 czerwca Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza oraz Towarzystwo Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej w Lublinie zorganizowało we współpracy z DK LSM, piękne rodzinne spotkanie.
Koncert „Rodzice i my” od lat łączy pokolenia: – Jest to wyjątkowy dla nas dzień, ponieważ biorą w nim udział wszystkie dzieci – i te niepełnosprawne, i te pełnosprawne. Chcemy każdemu dać szansę dowartościowania się i występu na dużej scenie przed publicznością – mówi Elżbieta Iwanicka, koordynatorka Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP w Lublinie.
Publiczność miała tego dnia okazję oklaskiwać m.in. występ Teatru Bajarka oraz młodych artystek ze Społecznego Ogniska Baletowego pod kierunkiem pani Alicji Kowalczyk. (EM.K.)