Roi się od błędów

Regionalna Izba Obrachunkowa wytyka nieprawidłowości w Urzędzie Gminy i Szkole Podstawowej w Wierzbicy. Raporty z kontroli i wnioski pokontrolne niedawno pojawiły się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Chociaż RIO przeprowadziła kompleksową kontrolę finansów w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, a problemową w Szkole Podstawowej w lutym tego roku, to ich wyniki opublikowane zostały w internecie dopiero niedawno. Zarzuty Izby dotyczą w większości okresu poprzedniej kadencji, zakończonej w 2018 roku. Od drobnych błędów roi się w praktycznie każdym dziale: gospodarki mieniem, wydatków i dochodów budżetowych, rachunkowości i sprawozdawczości.

RIO wytyka m.in. nieprawidłowe ustalenie wynagrodzenia do naliczenia nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na rentę czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zwraca uwagę, że radni nie otrzymali diety za posiedzenie komisji w 2019 roku.

Wytyka, że urząd nie waloryzował czynszów najmu lokalu czy zaniedbał pobieranie odsetek za nieterminowe opłacanie rachunków za wodę i ściganie dłużników, przez co ich zobowiązania się przedawniły. Kontrolerzy wykazali też, że gmina niezgodnie z przepisami sfinansowała deficyt budżetowy za 2018 rok z pieniędzy przeznaczonych na subwencję oświatową. Mieli też zastrzeżenia do prowadzonej księgowości. Ale wszystkie uwagi RIO nie miały poważnego charakteru i nie skutkowały nałożeniem żadnych kar.

Podobnie sporo błędów wykazała kontrola w szkole podstawowej w Wierzbicy. I podobnie jak w przypadku Urzędu, większość nieprawidłowości dotyczyła okresu przed tym, jak dyrektorem szkoły została Marzanna Jakuta.

RIO wyłapała, że w szkole ustalono pracownikom wynagrodzenie zasadnicze niższe niż wynikałoby to z regulaminu. Ale za to przyznano za wysokie stawki dodatku za wieloletnią pracę. Nieterminowo przyznawano też i wypłacano nagrody jubileuszowe, które przez przyjęcie niewłaściwej podstawy, były zaniżone. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here