Rok minął z impetem

Inwestycje zrealizowane w Rejowcu w 2019 roku, pierwszym pełnym roku kadencji samorządowej 2018-2023 robią wrażenie. Modernizacje i budowy wiejskich świetlic i budynków użyteczności publicz-nej, remonty dróg, odnawialne źródła energii – na to nastawił się samorząd miasteczka. A to dopiero początek kadencji.


Rejowiec wyraźnie się zmienia. Odkąd samorząd odzyskał prawa miejskie, w miasteczku naprawdę dużo się dzieje. Gmina inwestuje w infrastrukturę i odnawialne źródła energii. A rok 2019, pod względem inwestycyjnym, był dla samorządu, a co za tym idzie także mieszkańców, wyjątkowo obfity.

– Stawiamy na sukcesywne remonty naszych budynków i remonty dróg i nieustannie aplikujemy o unijne pieniądze jeśli tylko pojawiają się konkursy – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca.

Efekty działań dobrze widać. W minionym roku gmina wykonała remonty w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Rybie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian elewacyjnych, podłoża i posadzki, roboty zewnętrzne – opaska i odwodnienie, elewacja), Kobyle (wykonanie elewacji, roboty posadzkowe, roboty zewnętrzne -opaska i odwodnienie) i Leonów (roboty zewnętrzne – opaska i odwodnienie) a na ukończeniu jest remont świetlicy w Hruszowie (wykonanie elewacji, opaski i odwodnienia). Wartość robót to prawie 120 tys. zł. Modernizację wykonano ze środków budżetu gminy oraz Funduszu Sołeckiego.

W 2019 roku gmina rozpoczęła także budowę nowych świetlic wiejskich w Wereszczach Małych oraz Marysinie. – Pierwszy etap zakłada budowę stanu zero oraz stanu surowego otwartego i dla obu świetlic będzie nas kosztował niecałe 500 tys. zł – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – Inwestycje realizujemy z własnego budżetu i pieniędzy pochodzących z Funduszu Sołeckiego. I planujemy zakończyć je w 2022 roku.

Gmina wymieniła także dach na budynku biblioteki.

Rok 2019 to także poprawa stanu technicznego dróg. Aż osiem z nich zyskało nową nawierzchnię asfaltową: Aleksandria Niedziałowska (długość 400 metrów), Rybie (300 m), Kolonia Rejowiec (300 m), Elżbiecin (300 m), Kobyle I – wygon (300 m), Kobyle II (300 m), Wereszcze Duże (300 m), Zawadówka (200 m). Ale to nie koniec remontów, bo część gruntowych dróg gminnych utwardzona została kruszywem: Aleksandria Krzywowolska (400 m), Kolonia Rejowiec (300 m) Zagrody (500 m – etap IV).

Końca dobiegła także rozpoczęta przed rokiem realizacja projektu Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki niemu na dachy mieszkańców i budynki użyteczności publicznej trafiło 296 kompletów kolektorów słonecznych, 50 instalacji fotowoltaicznych i trzy pompy ciepła.

– Instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym ograniczymy koszty zużycia energii elektrycznej umieszczone są na budynku Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Kultury i naszego nowego przedszkola – mówi burmistrz Górski. – Jeszcze we wrześniu 2019 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kolejnych 199 instalacji fotowoltaicznych, bo to one cieszyły się w poprzedniej edycji największym zainteresowaniem. Wniosek pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i oczekuje na ocenę merytoryczną. (reb)

Reklama