Rosną koszty remontu „Vetterów”

Remont siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie będzie o wiele droższy niż ustalone w przetargu 12 milionów złotych. Po rozpoczęciu prac okazało się, że dodatkowo naprawy wymaga część stropów, czego nie dało się wcześniej przewidzieć. Ratusz deklaruje, że mimo to remont zakończy się w terminie, czyli w październiku przyszłego roku.

Remont obiektu przy ul. Bernardyńskiej, w którym mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, konieczny był już od dawna. Niezbędne stało się dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów, odświeżenie sal lekcyjnych, odnowienie sanitariatów i elewacji oraz wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dla uczniów z niepełnosprawnościami powstanie pochylnia wewnątrz budynku, schodołaz krzesełkowy przy jednym z wejść do szkoły, a szkolne toalety zostaną wyposażone w specjalne uchwyty.

Zakres prac remontowych obejmie też m.in. przebudowę wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznych, teletechnicznej, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni od strony szkolnego parkingu oraz przeprowadzenie robót konserwatorskich. Odnowiona zostanie prowadząca na dziedziniec szkoły brama i elewacja szkoły – usunięte zostaną zacieki i zawilgotnienia muru, a budynek zyska nową kolorystykę.

Konieczne jest również dostosowanie szkolnego gmachu do najnowszych przepisów przeciwpożarowych (obiekt ma już swoje lata, bo został wybudowany w latach 1906-1907). Został wzniesiony z wyróżniającej go do dziś czerwonej cegły. Usytuowany frontem do ulicy Bernardyńskiej obiekt w stylu eklektycznym zaprojektowali architekci z Warszawy: Teofil Wiśniewski i Józef Holewiński. Szkole, przeznaczonej na początku dla przyszłych kupców, patronują jej fundatorzy, lubelscy przemysłowcy: bracia August i Juliusz Vetterowie.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, więc wszystkie detale architektoniczne w jego wnętrzu zostaną poddane zabiegom konserwatorskim. Koszty prac remontowych wyliczono na niemal 12 milionów złotych, z czego większość ma pokryć unijna dotacja. Przetarg we wrześniu br. wygrała lubelska firma EDACH. W ubiegłym tygodniu, po rozpoczęciu prac remontowych, okazało się, że roboty pochłoną dodatkowe środki.

– W wyniku prowadzonych prac przy remoncie części zabytkowego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej okazało się, że część stropów wymaga remontu. Problem dotyczy części budynku od strony południowej. W związku z tym prowadzone jest obecnie postępowanie w celu wyłonienia projektanta dla tego zadania – informuje Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

– Następnym etapem będzie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz rozpoczęcie nieprzewidzianej części robót. Koszt dodatkowej części robót będzie znany po opracowaniu dokumentacji, szacowana kwota to ok. 200 tys. zł. – dodaje rzeczniczka. Naprawa stropów nie powinna przedłużyć samego remontu, którego zakończenie zaplanowano na październik 2020 roku. Wtedy też do budynku wrócą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Obecnie, w związku z remontem, mają zajęcia w innych placówkach. Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego uczą się w salach VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Farbiarskiej 8, a zajęcia uczniów Technikum Ekonomicznego odbywają się aż w pięciu różnych obiektach.

Klasy o specjalności technik ekonomista (po 5 oddziałów) znalazły miejsce w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego przy Al. Racławickich. Uczniowie z sześciu oddziałów kierunku technik informatyk mają zajęcia w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Długosza. W siedzibie Szkole Muzycznej przy ul. Narutowicza znalazło się miejsce dla uczniów Technikum Ekonomicznego o specjalności technik organizacji turystyki oraz technik obsługi turystycznej. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Krochmalnej 29 pomieściło się aż osiem oddziałów z ul. Bernardyńskiej kształcących techników hotelarstwa.

Mimo rozproszenia uczniów po innych placówkach dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów – Marzenna Modrzewska-Michalczyk – zapowiada, że egzaminy maturalne i zawodowe odbędą się w terminie. W szkole uczy się obecnie 1078 uczniów w 38 oddziałach (9 w XVI Liceum Ogólnokształcącym i 29 w Technikum Ekonomicznym).

Emilia Kalwińska