Rozbudowali

Mieszkańcy Orchówka mogą już korzystać z oddanych do użytku nowych dróg. Zakończono właśnie inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117332L wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 816 w miejscowości Orchówek – Etap I”, dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt zadania wyniósł 2 mln 681 tys 370 zł. W ramach zadania rozbudowano drogę gminą nr 117332L w ciągu ul. Szkolnej, Dąbrowskiego i Leśnej, na odcinku ponad 2 km. Wykonano także 1746 mb chodnika oraz oświetlenie i zamontowano urządzenia BRD. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie.

Oficjalnego przecięcia wstęgi i symbolicznego przekazania drogi do użytku mieszkańcom dokonali: Konrad Sawicki – pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Andrzej Romańczuk – starosta włodawski, o. Jacek Romanek – proboszcz parafii pw św. Jana Jałmużnika w Orchówku, Dariusz Semeniuk – wójt gminy Włodawa i Dariusz Makarewicz – sołtys Orchówka. Po przeciągu wstęgi nową nawierzchnię przetestowali motocykliści z Bractwa Trzech Granic. (a)