Rozdawali jedzenie, maseczki, rękawice

Podczas akcji wydawania paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach wydawał też maseczki ochronne.


– Z uwagi na stan epidemii pracownicy pomocy społecznej zachowali podczas akcji obowiązujące obostrzenia i środki bezpieczeństwa – zapewnia Aleksandra Granat z gminy Fajsławice. – W trosce o zdrowie wszystkich zgłaszających się po odbiór żywności, samorząd Fajsławice przygotował zestawy ochronne, zawierające maseczkę i dwie pary rękawiczek jednorazowych.

Rozdano ok. 500 zestawów najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. W zestawy ochronne zaopatrywano również uczestników Fajsławickiego Targu, który odbył się 2 maja w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie. (k)