Rozjeżdżają ulicę Lipniak

Radna Monika Orzechowska wnioskuje o nową organizację ruchu na ulicy Lipniak.
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania ulica Lipniak jest ciągiem pieszo-rowerowym, jednak od dawna użytkowana jest przez mieszkańców gminy Konopnica i znajdujących się dalej posesji jako atrakcyjny skrót dla kierowców samochodów.

Choć częściowo położona w pięknych wąwozach, jest już bardzo rozjeżdżona. – Nawierzchnia gruntowa, ulepszona destruktem w latach poprzednich, nie jest przeznaczona do poruszania się pojazdami, szczególnie pojazdami ciężkimi, co ma miejsce w ostatnim czasie – argumentuje radna Monika Orzechowska (Klub Radnych Krzysztofa Żuka).

O interwencję poprosili ją sami mieszkańcy tej ulicy. Na ich prośbę radna wnosi o ustawienie z obu stron ulicy Lipniak: od strony ulicy Judyma i DDK „Węglin” oraz od strony miejscowości Lipniak (przed przepustem) znaku zakazu ruchu z tabliczką – „Nie dotyczy mieszkańców posesji”. – Mieszkańcy miejscowości Lipniak powinni dojeżdżać do Lublina innymi drogami publicznymi, a nie tym ciągiem pieszo-rowerowym – dodaje radna.

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin opracował już wstępną koncepcję organizacji ruchu na ulicy Lipniak. Ma ona a polegać na ograniczeniu ruchu na ulicy Lipniak (na odcinku od włączenia drogi gminnej leżącej na terenie gminy Konopnica do zjazdu do ogrodów działkowych) poprzez ustawienia znaków B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach z tabliczką „Nie dotyczy dojazdu do posesji Lipniak 31, 35a, 39, 41, Abelarda 7, Klepackiego 35”.

Po zaakceptowaniu przez radę dzielnicy Węglin Północny proponowanych zmian w organizacji ruchu na ul. Lipniak, uzyskaniu pozytywnej opinii Policji i zarządcy drogi, projekt zostanie skierowany do realizacji w terenie. – Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po spotkaniu radnych, czyli po 2 lipca – wyjaśnia Dariusz Boruch, przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny.

Za niestosowanie się do znaków B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” można otrzymać m.in. pięć punktów karnych. (EM.K.)