Rozmawiali o bezpieczeństwie w powiecie

(18 października) W Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez włodawską Policję. Było to kolejne ze spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Podczas debaty, oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem, została poruszona tematyka mediacji z racji obchodzonego Tygodnia Mediacji. W debacie, oprócz Policji, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych i placówek oświatowych. Rolę gospodarza pełnił starosta Andrzej Romańczuk.
Podczas spotkania nawiązano do poprzedniej debaty, której tematem była szeroko pojęta cyberprzestępczość.
Zastępca komendanta powiatowego policji we Włodawie podinsp. Tomasz Patra oraz p.o. naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP we Włodawie kom. Andrzej Wołos zaprezentowali najważniejsze informacje dotyczące pracy jednostki. Spotkanie było też okazją do przedstawienia nowych narzędzi dostępnych dla społeczeństwa – Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Zebranym zaprezentowano także poszczególne rejony dzielnicowych oraz zmiany, które zostały wprowadzone w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Zapoznano też obecnych z działaniami profilaktycznymi Policji, przedstawiono najważniejsze dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przybliżono informacje z zakresu pionu kryminalnego ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw komputerowych oraz zjawiska cyberprzemocy. Zachęcano młodzież do wstąpienia w szeregi Policji, zapraszając do uczestnictwa w „Dniach Otwartych” komendy oraz prezentując spot dotyczący służby w Policji.
Mediator Krystyna Kończal wygłosiła wykład na temat mediacji. Następnie pedagog z PG nr 1 we Włodawie wspólnie z młodzieżą opowiedzieli jak w praktyce wygląda proces mediacji, zachęcając tym samym pozostałe placówki do wdrożenia tego procesu. (p)